KKDIK Yönetmeliği'ne ilişkin Güncel Duyuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, KKDIK Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin 2 yeni düzenlemeyi KKS üzerinden duyurmuştur.

6.1.2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasalların Yönetimi Dairesi Başkanlığı, 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan KKDIK Yönetmeliğine ilişkin olarak 2 Şubat 2023 tarihli iki yeni düzenlemeye ilişkin duyuru yayımlanmıştır.


KAYIT DOSYALARINDAKİ “1.7 TEDARİKÇİLER” VE “13.1 KİMYASAL GÜVENLİK RAPORU” BÖLÜMLERİ İLGİLİ YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER


1.7 Tedarikçiler

Bilindiği üzere, Tek temsilcilerin, kayıt dosyalarının “1.7 Tedarikçiler” bölümüne, temsil ettikleri yurtdışı firmanın Türkiye’deki ithalatçılarını eklemesi gerekmektedir.

Sektör birlikleri, dernekleri ve çeşitli firmalardan gelen görüş ve önerilerin Bakanlığımızca değerlendirilmesi neticesinde, söz konusu bilgi gerekliliğinin, zorunlu olmaktan çıkartılması uygun görülmüştür.


Bu kapsamda, tek temsilcilerin söz konusu bilgileri kayıt dosyalarına eklemesi tavsiye edilmekle beraber, eklenmemesi halinde Bakanlığımızca kayıt dosyalarında gerçekleştirilecek tamlık kontrollerinde herhangi bir eksiklik teşkil etmeyecektir.


Tek temsilcinin kayıt dosyası, kayıt kapsamındaki ithalatçıların (artık alt kullanıcılar) tüm kullanımlarını içermelidir. Tek temsilci, 'Türkiye dışı imalatçının' aynı tedarik zinciri içindeki müşterilerinin (ithalatçıların) güncel bir listesini ve bu müşterilerin her biri için kapsanan tonajın yanı sıra güvenlik bilgi formunun en son güncellemesinin temini hakkındaki bilgileri tutmalı ve Bakanlığımızca gerçekleştirilecek denetimler sırasında söz konusu bilgileri ibraz etmelidir.


Buna ilişkin olarak, hâlihazırda yayımlanmış olan “Kayıt Rehberi”, “KKS Kullanım Kılavuzu” gibi rehberlerde ve Kimyasallar Yardım Masası’nda yer alan “Sıkça Sorulan Sorular” alanındaki bilgiler de en kısa sürede güncellenecektir.


Tek temsilci ve ithalatçıların, kimyasalların kaydı hususunda, dikkat etmesi gereken bazı hususlar aşağıdaki gibidir. Detaylı bilgiye Kimyasallar Yardım Masasındaki “Kayıt Rehberi”nden erişilebilir:


İthalatçılar, 'Türkiye dışı imalatçıdan' tek temsilcinin atanıp atanmadığı konusunda teyit almalıdır. Buna ilaveten, tek temsilciden, ithal edilen tonajın ve kullanımın gerçekten de tek temsilci tarafından sunulan kayıt kapsamında olduğuna dair yazılı bir teyit almaları önemle tavsiye edilmektedir. Bu durum, ithalatçıya, alt kullanıcı olarak kabul edildiklerinde kullanımlarını bildirebilecekleri bir irtibat noktası sağlayacak ve aynı zamanda ithalatçıya ithalatlarının gerçekten de tek temsilcinin kaydı kapsamında olduğuna dair açık bir belge verecektir. Buna ek olarak, ithalatçının, ilgili olduğu durumlarda, güvenlik bilgi formunu derleme yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 'Türkiye dışı imalatçıdan' ve/veya tek temsilciden yeterli bilgi edinmesi gerekmektedir. Türkiye’deki ithalatçı, Bakanlığımızca talep edilmesi halinde, hangi ithalatlarının tek temsilci tarafından yapılacak kayıt kapsama dâhil olduğunu belgeleyebilecek durumda olmalıdır.


Tek temsilcinin kayıt dosyası, kayıt kapsamındaki ithalatçıların (artık alt kullanıcılar) tüm kullanımlarını içermelidir. Tek temsilci, 'Türkiye dışı imalatçının' aynı tedarik zinciri içindeki müşterilerinin (ithalatçıların) güncel bir listesini ve bu müşterilerin her biri için kapsanan tonajın yanı sıra güvenlik bilgi formunun en son güncellemesinin temini hakkındaki bilgileri tutmalı ve Bakanlığımızca gerçekleştirilecek herhangi bir denetim sırasında söz konusu bilgileri ibraz etmelidir.


13.1 Kimyasal Güvenlik Raporu

Yılda 10 ton ve üzerindeki kimyasalların kayıt dosyalarında sunulması gereken Kimyasal Güvenlik Raporlarının çevirilerinin uzun sürmesi ve kayıt süresinin bu yıl sonunda dolacak olması sebebiyle ilave maliyetler getirdiği belirtilmiş olup, bu kapsamda, isteyen firmalar için Kimyasal Güvenlik Raporu’nu İngilizce dilinde de yükleyebilmesi seçeneği getirilmiştir.


Bununla birlikte, Kimyasal Güvenlik Raporunu İngilizce dilinde yüklemeyi tercih eden kayıt ettirenlerin, kayıt son tarihi olan 31 Aralık 2023’ten itibaren en geç 1 (bir) yıl içerisinde Türkiye’deki kullanımları, maruz kalma senaryolarını ve risk yönetimi önlemlerini içerecek şekilde Türkçe çevirisi yapılmış versiyonunu kayıt dosyasına eklemesi gerekmektedir.


Diğer taraftan, kayıt dosyasında sunulacak “Kapsamlı Çalışma Özetleri” ve “Çalışma Özetleri”ne dair sistemdeki tüm alanların Türkçe olarak doldurulması gerekliliği devam etmektedir.


***KKDİK YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ KİMYASALLARINIZI 1.1.2024 TARİHİNE KADAR KAYDINI YAPTIRINIZ. 1.1.2024’E KADAR KİMYASAL KAYIT SİSTEMİ’NE KAYITLI OLMAYAN MADDELERİN İMALATI VE/VEYA İTHALATINA İZİN VERİLMEYECEKTİR.***


Duyuru metnini buradan indirebilirsiniz.