Kocaeli Sanayi Odası 4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi Bilgilendirme hk.

Kocaeli Sanayi Odası 4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi” Kocaeli Sanayi Odası koordinatörlüğü ve Chem Media/Artkim Group organizasyonu ile 12-13 Eylül 2023 tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.

11.09.2023

Kocaeli Sanayi Odası önderliğinde ilki 2018 yılında düzenlenen "Kocaeli Sanayi Odası Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi" ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, dernekler, belgelendirme kuruluşları, ürün ve hizmet sağlayıcıları, eğitimciler, denetçiler ve özel sektör çalışanlarının destekleri ve geniş bir katılım ile organize edilmektedir.


“Kocaeli Sanayi Odası 4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi” Kocaeli Sanayi Odası koordinatörlüğü ve Chem Media/Artkim Group organizasyonu ile 12-13 Eylül 2023 tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.


12-13 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan KSO 4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi'nde;

1. SEVESO Direktifi-Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Yönetmeliği

   a) Doğal Afetler (Deprem, Sel) ve Endüstriyel Riskler nedeniyle Sanayide Acil Durum Planları

  b) ATEX Direktifleri ve Sanayi Uygulamaları  

  c) Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Depolama Koşulları

2. Tanklar / Basınçlı Ekipmanlar, Kaplar / Boru Hatları / Borular

3.Dijital İkiz Uygulamalarının Proses Emniyetine Etkileri ve Sanayideki İyi Uygulamalar, gibi konular işlenecektir.Katılımın ücretsiz olduğu söz konusu "Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi"nde katılımcı olarak yer almak için https://www.prosesemniyeti.org/2023/ucretsiz-online-kayit/ adresinden kayıt yaptırabilirsiniz. Ekler:

·     PES Davetiye

·     PES Program 2023

·     Chem Media Bülten

Saygılarımızla,