Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Eğitimleri İçin Usul ve Esaslar

Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan 4 Haziran 2024 tarihli 32566 sayılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi Kurul Kararı yayınlandı.

04.06.2024

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esaslar

 

Değerli Üyelerimiz;

 

4.6.2024 tarihli Resmi Gazete ‘de "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24314] Sayılı Kararı" yayımlanmıştır.


KURUL KARARI Karar No: 75935942-050.01.04-[01/24314]

Karar Tarihi: 22/05/2024

Konu: Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi

 

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Resmî Gazete’nin 4.6.2024 tarihli sayısında yayımlanan düzenleme Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak yapılacak kurumsal sürdürülebilirlik raporlama çalışmalarında görev alacak kişilerin eğitimlerine yönelik çerçeveyi oluşturuyor.

 

Bu standartlar 29 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

 

‘’Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ‘’ ile ilgili haberimize, bilgi notlarına, BURADAN erişebilirsiniz.

 

https://tksd.org.tr/tr-TR/haber-detay/turkiye-surdurulebilirlik-raporlama-standartlarina-tsrs-1-ve-tsrs-2-iliskin-karar-resm-gazetede-yayimlandi-ve-yururluge-girdi--

 

29 Aralık 2023 tarih ve 32414(M) sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan 21634 sayılı "Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)’’ Uygulanmasına İlişkin Kurul Kararı'nın 3 üncü maddesi gereğince;

 

·      Zorunlu veya tercihen TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlaması yapacak kurum, kuruluş ve işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında, rapor hazırlama çalışmalarında bulunacak kişilerin yetkinliklerinin artırılmasında ve

·      Bu konuda eğitim verecek kişi ve kuruluşların belirlenmesinde ülke düzeyinde sürdürülebilirlik raporlaması ve TSRS üzerine yeknesak eğitim müfredatları ve eğitici profillerinin oluşturulmasını sağlamak üzere

 

"Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

Usul ve Esaslara BURADAN erişebilirsiniz.

 

 

Usul ve Esaslara göre bu eğitimler doğrudan kurum tarafından düzenlenebilecek olmakla birlikte, üniversiteler, eğitim kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları da gerekli koşulları sağladıkları takdirde aynı doğrultuda programlar yürütebilecekler.

 

Yürütülecek bu programların kurum tarafından onaylanma zorunluluğu olmak ile birlikte, her eğitimin eğitim başlamadan 15 gün önce kuruma bildirilme zorunluluğu da olacak.

 

Bu eğitimlerin yüz yüze düzenlenmesi esas olmak ile birlikte, gerekli şartların sağlandığı takdirde uzaktan verilmesi de mümkün olacak.

 

Eğitim veren kuruluşların eğitim programlarını tamamlayan katılımcılara “Eğitim Katılım Belgesi” vermeleri de gerekecek. Bununla birlikte bu belge kurum tarafından düzenlenecek olan Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Uzmanlığı Lisans Sınavı sonrası başarılı olanlara verilecek Lisans Belgesi yerine geçemeyecek.

 

Bu usul ve esaslar ile;

•         Eğitim konuları,

•         Programın süresi,

•         Eğitim yöntemi,

•         Eğitimi düzenleyenlerde, eğiticilerde, eğitim programlarında, eğitimlerde aranacak şartlar,

•         Azami sınıf mevcudu,

•         Eğitimde devam zorunluluğu,

•         Ölçme ve değerlendirme,

•         Eğitim ücreti,

•         Müracaat,

•         Taleplerin değerlendirilmesi,

•         Sorumluluk,

•         Bildirim ve eğitim programlarının gözetimi

 

Konularında düzenlemeler yapılmıştır.