Net Sıfır Sanayi Yasası Hakkında Pozisyon Belgesi

Net Sıfır Sanayi Yasası iklim nötrlüğüne yönelik küresel rekabetin engelli yarışına hazır değil

5.9.2023

Cefic, Mayıs 2023 tarihli, konusu ‘’ Net-Sıfır Sanayi Yasası iklim nötrlüğüne yönelik küresel rekabetin engelli yarışına hazır değil’’ olan Pozisyon kağıdını yayınladı.

 

Özet Bilgi:

 

Kimya sektörü Avrupa ekonomisinde stratejik bir rol oynamaktadır. Avrupa'da üretilen malların çoğu, çok çeşitli işlevler için gerekli olan birçok farklı kimyasal ve malzemeye dayanmaktadır. Kimyasallar, rüzgâr türbinleri, güneş panelleri, elektronik, inşaat malzemeleri, otomotiv ve çok daha fazlası dahil olmak üzere Avrupa'nın başlıca değer zincirlerinin merkezinde yer almaktadır. Kimya endüstrisi, kendi CO2 ayak izini azaltarak ve malzeme performansını iyileştirerek, alt sektörlerdeki emisyonları da azaltma potansiyeline sahiptir.

 

·      Tam endüstriyel değer zincirlerini göz önünde bulundurun ve Avrupa'da üretimi teşvik edin

o  Mevcut haliyle NZIA, öncelikle yanma ve enerji kaynaklı emisyonların azaltılmasına yardımcı olurken, değer zinciri boyunca diğer ilgili emisyonlar üzerinde yalnızca sınırlı bir etkiye sahip olabilir.

·      Teknoloji tarafsızlığını teşvik etmek ve NZIA kapsamını genişletmek

o  '(Stratejik) net sıfır teknolojiler' listesi teknolojiden bağımsız bir yaklaşıma sahip olmalıdır.

o  Döngüsel ekonomiye geçiş de dikkate alınmalıdır.

·      Karbon Yakalama ve Kullanımı stratejiktir

o  Cefic, AB kurumlarını CCU teknolojilerini NZIA'ya dahil etmeye ve bunları stratejik olarak Değerlendirmeye çağırmaktadır.

o  Buna paralel olarak, eşit bir oyun alanı sağlamak için CCU teknolojilerinin katkısı AB ETS'de Gerektiği şekilde tanınmalıdır.

·      Endüstriyel dönüşüm hammadde geçişinden geçiyor

o  'Net sıfır teknoloji entegrasyon projeleri' için yeni bir kategori oluşturun;

o  Net sıfır teknoloji entegrasyon projelerine, net sıfır teknoloji üretim projeleri ile benzer Avantajlar sağlanmalıdır.

·      Avrupa'nın müdahalesinde işletme maliyeti desteğinin geniş çapta yaygınlaştırılması eksiktir

o  Avrupa hem CAPEX hem de OPEX desteği için etkin finansman planları tasarlarken ABD IRA'dan ilham almalı ve AB Tek Pazarının çarpıtılmasından kaçınmalıdır.

·      Endüstriyel dönüşüm konusunda sektörel ve bütüncül bir bakış açısı kilit önem taşıyor

o  Avrupa'nın endüstriyel dönüşüm konusunda, rekabetçi bir ortam için gerekli koşulları somut olarak yaratan bütüncül bir yaklaşıma ihtiyacı vardır.

o  NZIA ile AB Kimya Endüstrisi için Geçiş Yolu arasında bir uyum sağlanmasını öneriyoruz


Bu dokümanın Türkçe Çevirisine BURADAN erişebilirsiniz.