Net Sıfıra Giden Yolda: Emisyonları Önlemenin Yanında, Endüstrinin Karbon Giderimine Yatırım Yapması Gerekecek

2.12.2022

Karbon tutma ve kullanma teşvik edilmelidir.


İlk etapta emisyondan kaçınmak, kimya endüstrisi için bir öncelik olmaya devam ediyor ve AB'nin CO2 emisyonları muhasebe çerçevesi tarafından teşvik edilmelidir. CO2'yi doğrudan endüstriyel süreçlerden yakalayan Karbon Yakalama ve Kullanma (CCU) gibi teknolojiler, sektörümüz için emisyonları azaltmak için hayati öneme sahiptir ve gelecekte karbon giderme ihtiyacını azaltacaktır.


Cefic, CO2'nin tutulduğu ve malzeme ve kimyasalların üretimi için kullanıldığı mevcut durumu devam ettirme riski taşıyan, devam eden ETS direktifi müzakerelerinden endişe duyuyor ve İzleme Raporlama ve Doğrulama kurallarında tam olarak kabul edilmiyor.


CCU gibi teknolojiler hem iklim nötrlüğüne hem de döngüsellik hedeflerine katkıda bulunabilir ve buna göre tanınmalıdır.


Karbon giderme, “azaltılması zor” emisyonlarla mücadele etmek için bir “zorunluluktur”


Aynı zamanda, endüstrinin karbonu döngüsel hale getirme çabalarına rağmen bazı emisyonların (sözde “azaltılması zor” emisyonlar) devam edeceği de açıktır. İşte burada karbon giderimi devreye giriyor.


Karbon giderme, CO2'yi atmosferden uzaklaştırma ve onu onlarca, yüzyıllar veya bin yıl boyunca hapsetme işlemidir; 2050'ye giden yolda, azaltılması zor veya imkansız olan emisyonları dengelemek için önemli bir araç olacaktır.


Sektörün tüm bu çözümlere yatırım yapabileceğinden emin olmak için bugünden yarın için doğru çerçeveyi oluşturmak çok önemlidir. Karbon Giderme Sertifikasyonuna ilişkin yaklaşan düzenlemenin yatırımcılara net bir sinyal göndermesi ve zaman, altyapı ve büyük yatırımlar gerektiren endüstriyel çözümlerin uygulanmasını sağlaması gerekiyor.


Bunu başarmanın bir adımı, örneğin, yeni sertifikasyon kurallarının AB'nin AB ETS kapsamındaki mevcut GHG muhasebe kuralları ile uzun vadeli uyumluluğunu garanti eden özel bir maddenin yakında çıkacak olan Karbon Giderme Sertifikasyon Çerçevesine (CRCF) dahil edilmesi olacaktır. CCU'daki ilerlemeyi ve CCU'nun benimsenmesini hızlandırmamız için AB mevzuatının tutarlı olması gerekir. Özellikle, Karbon Giderme Sertifikasyon ve AB ETS muhasebe kurallarının uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.