Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

10/4/2023 tarihli ve 32159 sayılı Resmî Gazete' de 7451 No.lu "Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlandı

10.04.2023

7451 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Nisan 2023 Tarihli ve 32159 Sayılı Resmî Gazete' de yayımlanmıştır

Kanun ile temel olarak, OSB’lerde yapılacak sanayi yatırımlarının hızlandırılması amacıyla, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun; OSB planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerine ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır.

Yeşil organize sanayi bölgesi (OSB), kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı uygulamaları ile öne çıkan çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kriterler çerçevesinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sertifikalandırılan OSB’leri kapsayacak.

Yeşil OSB olmak için hazırlanan projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kredilendirilecek ve öncelikli olarak değerlendirilecek. Arsa satışları, müteşebbis heyetin belirleyeceği ve şeffaflık ilkesi kapsamında yönetmelikte belirlenen esas ve usullere uygun gerçekleştirilecek. OSB içinde parsel tahsisleri, şeffaflık ilkesi kapsamında yapılacak.


Ekler:

·      TKSD Bilgi Notu

·      Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10 Nisan 2023