REACH Dosyası İyileştirme Planı

Dosya Güncellemeleri Konusunda Daha Fazla Şeffaflık Sağlamak için Kimya Endüstrisi REACH Dosyası İyileştirme Eylem Planı

31.3.2022

Cefic, endüstrinin REACH kayıt dosyalarındaki kimyasal verileri güncelleme ve iyileştirme çabaları hakkındaki son raporunu yayınladı. Şeffaflığı artırmak için, REACH Dosyası İyileştirme Eylem Planında yer alan şirketlerden, 2021 yılından bu yana, sundukları veya dosya incelemelerinde değiştirdikleri verileri raporlamaları istenmiştir.

Bu, Cefic'in 2019'daki lansmanından bu yana yaklaşık 200 şirketi bir araya getiren gönüllü Eylem Planının uygulanmasına ilişkin üçüncü ilerleme raporuydu.

Cefic İcra Direktörü Sylvie Lemoine“ "AB kimya endüstrisi REACH çalışmasını yapmaya kararlı olmaya devam ediyor ve Cefic, sektörümüzün kalan veri boşluklarını doldurmasına yardımcı olmak için ECHA ile işbirliğine devam edecek. ECHA'nın gerektirdiği güvenlik testleri ve gerekli verilerin oluşturulması genellikle birkaç yıl alır. Engellerden biri, yasal metnin sınırlamaları nedeniyle hayvanlar üzerinde olmayan test yöntemlerinin düşük kabul görmesidir”.

3. ilerleme raporunun 2021'de öne çıkan önemli noktaları arasında şunlar yer alıyor:

2021'de 1122 maddeye ilişkin dosyalar yeniden değerlendirildi, bu 2020 ve 2019'a göre istikrarlı bir artış.

Bunların yaklaşık yarısı, ECHA'nın bu kimyasalların tehlikeleri ve riskleri hakkındaki bilgilerini artıracak olan bir maddenin özellikleri, kullanımı veya maruziyeti hakkında yeni verilerin veya güncellenmiş bilgilerin oluşturulmasını içeriyordu.

Tahminlere göre 2026 yılına kadar 6000'den fazla REACH maddesinin dosyalarının gözden geçirilmesi bekleniyor.

Cefic Ürün Güvenliği Direktörü Sylvie Lemoine şunları ekledi: "Yaklaşmakta olan REACH revizyonunu, gelecekte veri boşluklarını doldurmaya yardımcı olmak için hayvan testlerine alternatif olarak doğrulanmış Yeni Yaklaşım Metodolojilerini AB kimyasallar politikasına entegre etme fırsatı olarak görüyoruz. Ayrıca, dosyaların kimyasalların güvenliğini doğru bir şekilde yansıtmasını sağlamak için tamamlayıcı bir mekanizma olarak sürekli uyumsuzluk durumunda ECHA tarafından kayıt numaralarının iptal edilmesini destekliyoruz”.

Tüm istatistikler raporda burada bulunabilir

REACH Dosyası İyileştirme Eylem Planı Hakkında

REACH Dosyası İyileştirme Eylem Planı üyelerinin daha önce gönderilen REACH kayıt dosyalarındaki verileri sistematik olarak gözden geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla Cefic tarafından 2019 yılında başlatılmış olan gönüllü bir girişimdir. Girişim, sunulan veriler ile mevcut ECHA gereklilikleri arasında daha iyi bir uyumun sağlanmasına yönelik olarak ECHA ile işbirliği içinde uygulanmaktadır.