Rekabet Gücünü Geri Kazanmak ve Sürdürülebilirlik Hedeflerine Ulaşmak İçin Tam Entegre Bir Avrupa Sanayi Mutabakatı

Uyumlaştırılmış ve tam entegre bir Avrupa yaklaşımı, sektörün sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için kilit öneme sahiptir.

21.3.2024

Avrupa'nın rekabet gücü, Avrupa düzeyinde ve ulusal düzeyde devam eden birçok tartışmanın gündeminde üst sıralarda yer almaktadır. Sanayi son on yılın en ciddi ekonomik gerilemesiyle karşı karşıya kalırken, Avrupa Sanayi Anlaşması için Antwerp Deklarasyonu'na destek artmaya devam ederek 800'ün üzerinde imzacıya ulaştı. Antwerp Deklarasyonu, Avrupa Sanayi Mutabakatının yeni Avrupa Stratejik Gündeminin merkezinde yer almasını ve uygulanmasını denetlemek üzere bir Komisyon Başkan Yardımcısının görevlendirilmesini savunmaktadır.

POLITICO tarafından kısa bir süre önce düzenlenen 'Avrupa'nın sürdürülebilir rekabetçiliğe giden yolu' başlıklı tartışmada şu soru tartışıldı: Rekabetçilik ile Avrupa'nın sürdürülebilirlik hedefleri arasında nasıl bir denge kurulabilir?


Antwerp Deklarasyonunun bir ay önce yayınlanmasından bu yana, şirketler, dernekler, sendikalar, eğitim ve araştırma kurumları, yatırımlar için iş durumunu destekleyen ve AB Yeşil Mutabakat hedeflerinin uygulanmasını yönlendiren bir Avrupa Endüstriyel Mutabakatını desteklemeye devam ediyor. Panele katılan Cefic Genel Direktörü Marco Mensink, sektörün karşılaştığı zorlukları ve ihtiyaçlarını ortaya koydu:

"Tarihin en büyük yatırımlarına en kısa sürede, ekonomik krizin ortasında, IRA yaklaşırken ihtiyacımız var. Üstelik ek bir zorluk da şu: elektrik üretimini iki katına çıkarırsak ancak talep daha hızlı artarsa elektrik fiyatları tavan yapacak. Bu yüzden Komisyon, bize mümkün olduğunca yeşil elektron temin edin ve hedeflerimizi gerçekleştirecek altyapıyı sağlayın."

Marco Mensink - Cefic Genel Direktörü


Gerçek bir sanayi stratejisine verilen destek, Avrupa Komisyonu İklim Eylemi Genel Müdürlüğü (DG CLIMA) Genel Direktörü Kurt Vandenberghe tarafından da yinelendi. 2040 iklim hedefleri tebliğine atıfta bulunan Vandenberghe, Yeşil Mutabakat Sanayi Stratejisinin kilit bir araç olacağını belirtti:

"Şu an ile 2030 arasında daha fazla kurala değil, daha fazla istikrara ihtiyacımız var... Şu an önemli olan üzerinde mutabık kaldıklarımızı uygulamaktır. Bu da yatırım anlamına geliyor... Aynı zamanda gerçek bir sanayi stratejisi geliştirmek ve uygulamak anlamına da geliyor."

Kurt Vandenberghe, Genel Direktör, DG CLIMA, Avrupa Komisyonu


Flaman Hükümeti Ekonomi, Bilim ve Yenilik Departmanı Genel Sekreteri Johan Hanssens, Endüstriyel Mutabakatın tam entegre bir Avrupa yaklaşımı olması gerektiğini söyledi. Hanssens Avrupa'yı öngörülebilir düzenlemeler yapmaya ve sanayinin hedefe ulaşması için doğru koşulları yaratmaya çağırdı.

"Çünkü bu düzenleme ile ilgili ama aynı zamanda altyapı, beceriler, yetkinlikler, enerji, ticaret politikası ile de ilgili ve tüm bu politika alanlarını entegre bir şekilde birleştirmeniz gerekiyor... Bu bir sonraki Komisyon için bir hedef olacak: bütünsel, entegre, kapsamlı bir sanayi politikasına sahip olmak". 

Johan Hanssens, Genel Sekreter, Flaman Hükümeti Ekonomi, Bilim ve Yenilik Departmanı


Avrupa Parlamentosu'nun Alman Üyesi Terry Reintke (Yeşiller/EFA), sadece tutarlı bir politika gündeminin kilit önem taşımayacağını, aynı zamanda Üye Devletler arasında uyumlu bir Avrupa yaklaşımına sahip olmanın da bir diğer önemli husus olacağını belirtti:

"Altyapı ve hangi sektörlerin desteklenmesi gerektiği konusunda gerilimler yaşanacaktır. Hedeflerimize ulaşmanın tek yolu Avrupa temelinde konuşmaktır. 27 farklı stratejiye sahip olmak işe yaramayacaktır" .

Terry Reintke, Avrupa Parlamentosu Üyesi


Cefic, Avrupa'da payı olan tüm kuruluşları Deklarasyonu okumaya davet ediyor ve AB Yeşil Mutabakatını tamamlayacak ve Avrupa'daki yüksek kaliteli işleri koruyacak bir Avrupa Endüstriyel Mutabakatı çağrısını paylaşıyorsanız, sizi çağrıları imzalamaya ve desteklemeye davet ediyoruz.

Tüm imzacılar Antwerp Forumu'na katılmaya davet edilecek ve network desteğinizi arttırmanıza yardımcı olacak materyallere erişebilecekler.


Antwerp Deklarasyonunu okumak için tıklayın.


KAYNAK