REPowerEU Eylem Planı

Avrupa Kimya Endüstrisi, Temiz Enerji Geçişini Hızlandırmak İçin REPowerEU Eylem Planını Tam Olarak Desteklemektedir

04.04.2022

REPowerEU

Rusya da dâhil olmak üzere AB dışından gelen enerji kaynaklarına dayanan enerji yoğunluklu bir sektör olarak mevcut durumu yakından takip ediyoruz.

Kısa vadede Rus gazının yerini alacak hızlı bir çözüm yok ve bu nedenle RREPowerEU’s action plan üretimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına erişimi önemli ölçüde hızlandırmayı destekliyoruz. Özellikle yenilenebilir altyapı izinlerinin sadeleştirilmesini ve kısaltılmasını sektörümüzde yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için önemli bir adım olarak görüyoruz.

Temiz hidrojen kullanımında AB sanayi şampiyonlarından biri olarak, hidrojen için bir Avrupa pazarı oluşturmak ve entegre bir gaz ve hidrojen altyapısı geliştirmek için alınan tüm önlemleri de destekliyoruz.

Mevcut krizden etkilenen şirketleri desteklemek için Devlet Yardımı Geçici Kriz Çerçevesinin uygun olduğunu düşünüyoruz ve Üye Ülkeleri AB ekonomisini desteklemek için gerekli tüm eylemleri uygulamaya davet ediyoruz.

Kaynak: https://cefic.org/media-corner/newsroom/the-european-chemical-industry-fully-supports-the-repowereu-action-plan-to-accelerate-clean-energy-transition/