Rusya Federasyonunun Yatırım Daveti Hakkında

Rusya Federasyonunun Hazar Denizi kıyısında yapacağı yatırım için davet hakkında bilgilendirme Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca iletilmiştir.

19.01.2022

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden alınan ilgili yazıda Rusya Federasyonu (RF), Türk yatırımcılarını, Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru (INSTC) ile Büyük İpek Yolu’nun kuzey bölümünün kesiştiği noktada yer alan, Hazar Denizi kıyısında ve etrafındaki 1000 kilometre çapındaki alanda, 300 milyondan fazla nüfusa sahip 8 ülkenin bulunduğu Astrakhan bölgesinde, yatırım yapmaya davet etmektedir.

Kiracı firmaların, tipik olarak bir limanda yapılan mal depolama; gemilerin temini ve teçhizatı; açık deniz, nehir gemileri ve diğer bileşenlerin üretimi, onarımı, bakımı, modernizasyonu; su biyolojik kaynaklarının işlenmesi; malların satışa ve nakliyeye hazırlanması işlemleri (paketleme, ayırma, yeniden paketleme, parti bölme, işaretleme ve benzeri işlemler); basit montaj ve diğer işlemler; mal takası; malların toptan ticareti; liman özel ekonomik bölge altyapısının işleyişinin sağlanması ve liman özel ekonomik bölge faaliyet sözleşmesine göre üretim faaliyeti gerçekleştirebileceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Özel Ekonomik Bölgeleri'nin kiracılarına, vergi ve gümrük imtiyazları (Rusya Federasyonu yasalarına göre); kamu hizmeti altyapısına ücretsiz bağlantı; ticari faaliyetlerde idari engelleri aşan bir “tek durak noktası” sistemi; güçlü lojistik olanaklar (demiryolu, karayolu ve gemi taşımacılığı); tercihli arsa kiralama koşulları, arsa üzerindeki gayrimenkul inşaatı tamamlandıktan sonra arsa satın alma imkanı sağlandığı bilgisi de verilmektedir.

SEZ Lotus ve Port SEZ kiracısının yapabileceği liman faaliyetleri, kiracı olma koşulları ve bölgenin tanıtımı ile ilgili çeşitli görsel materyallerle desteklenen detaylı bilgi ekteki broşürde sunulmakta olup; ayrıca, daha ayrıntılı bilgi edinmek için www.sezlotos.ru internet adresinin ziyaret edilebileceği veya lotos@sezlotos.ru e-posta adresinden iletişim kurulabileceği bildirilmektedir.

Konu ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gelen yazıya buradan ulaşabilirsiniz.