Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (SKDM) ilişkin Tüzük (10 Mayıs 2023 Tarihli) Türkçeye çevrildi

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (SKDM) ilişkin Tüzük (10 Mayıs 2023 Tarihli) Türkçeye çevrildi

11.9.2023

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Uygulama Tüzüğünü (10 Mayis 2023 Tarihli) tercüme etmiş ve Bakanlığın kurumsal websitesinde yayınlamıştır.  

 

Avrupa Yeşil Mutabakatının önemli bir parçasını teşkil eden ve 16 Mayıs 2023 tarihinde AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (SKDM) ilişkin (AB) 2023/956 sayılı Tüzük ‘ün (10 Mayıs 2023 tarihli) gayri resmî çevirisine ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu Tüzüğün orijinal metnine ulaşmak için tıklayınız.

 AB SKDM Bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

SKDM Bilgilendirme Sunumları

·      Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında tesis edilen AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) İhtisas Çalışma Grubu'nun 3. Toplantısı 21 Haziran 2023 tarihinde kamu ve özel sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda AB SKDM’ye ilişkin olarak yapılan sunuma bu bağlantıdan erişilebilmektedir.

·      Bakanlığımızca, Avrupa Birliği (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (SKDM) İhtisas Çalışma Grubu bünyesinde, SKDM uygulamasına başlangıçta tabii olacak sektörler özelinde görüş alışverişi ve bilgilendirme amaçlı toplantılar düzenlenmekte olup bu kapsamda ilk toplantı, "demir çelik sektörü" özelinde 31 Temmuz 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, demir çelik sektörüne yönelik SKDM uygulamasına ilişkin olarak Bakanlığımızca gerçekleştirilen sunuma bu bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

·      Bakanlığımızca, Avrupa Birliği (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (SKDM) İhtisas Çalışma Grubu bünyesinde, SKDM uygulamasına başlangıçta tabii olacak sektörler özelinde görüş alışverişi ve bilgilendirme amaçlı düzenlenen toplantıların ikincisi "alüminyum sektörü" özelinde 2 Ağustos 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Bakanlığımız tarafından yapılan sunuma bu bağlantıdan ulaşılabilmektedir. 

 

·      Bakanlığımızca, Avrupa Birliği (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (SKDM) İhtisas Çalışma Grubu bünyesinde, SKDM uygulamasına başlangıçta tabii olacak sektörler özelinde görüş alışverişi ve bilgilendirme amaçlı düzenlenen toplantıların üçüncüsü "çimento sektörü" özelinde 3 Ağustos 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Bakanlığımız tarafından yapılan sunuma bu bağlantıdan ulaşılabilmektedir.


Ayrıca, Avrupa Komisyonu DG TAXUD tarafından SKDM hakkında temel bilgileri içeren ilk nano-öğrenme modülü hayata geçirilmiştir. Modüle bu bağlantıdan erişebilirsiniz.