''Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Potansiyel Etkisi" Raporu

İklim Değişikliği Başkanlığı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile ortaklaşa yürütülen "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Potansiyel Etkisi" isimli çalışma tamamlanmış olup raporun son hali bilgilerinize sunulmaktadır

16.6.2023

Avrupa Komisyonu tarafından Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM) yönelik olarak hazırlanan Mevzuatın, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Komisyon tarafından 10 Mayıs 2023 tarihinde imzalanmasıyla birlikle yasama süreci tamamlanmış; Mevzuat 16 Mayıs 2023 tarihli AB Resmî Gazetesi'nde yayımlanmıştır.


Bu kapsamdaki, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile ortaklaşa yürütülen "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Potansiyel Etkisi" isimli çalışma tamamlanmış olup raporun son hali bilgilerinize sunulmaktadır. 


Rapora BURADAN erişebilirsiniz.