SKDM hakkında Güncel Bilgiler

SKDM Hakkında Güncel Bilgileri, Bilgi Notunu, Sorular ve Cevapları içeren TKSD Bilgi Dokümanı

22.8.2023

Sınırda Karbon Düzenlemesi (CBAM) Hakkında hazırladığımız güncel bilgileri ve önemli ek dokümanları bilgilerinize sunarız.


CBAM Hakkında Güncel bilgileri içeren dokümandan kısa Bilgi:

İklim değişikliği, küresel çözümlere ihtiyaç duyan küresel bir sorundur. AB kendi iklim hırsını yükselttikçe ve AB üyesi olmayan birçok ülkede daha az katı iklim politikaları geçerli olduğu sürece, "karbon sızıntısı" olarak adlandırılan bir risk vardır. Karbon sızıntısı, AB'de yerleşik şirketler yurtdışındaki karbon yoğun üretimi AB'den daha az katı iklim politikalarının uygulandığı ülkelere taşıdıklarında veya AB ürünleri daha karbon yoğun ithalatla değiştirildiğinde ortaya çıkar.

 

AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM), AB'ye giren karbon yoğun malların üretimi sırasında salınan karbona adil bir fiyat koymak ve AB üyesi olmayan ülkelerde daha temiz endüstriyel üretimi teşvik etmek için dönüm noktası aracımızdır. CBAM'in kademeli olarak tanıtılması, AB endüstrisinin karbonsuzlaştırılmasını desteklemek için AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında ücretsiz ödeneklerin tahsisinin aşamalı olarak kaldırılmasıyla uyumludur.

 

CBAM, AB'ye ithal edilen belirli malların üretiminde üretilen gömülü karbon emisyonları için bir bedel ödendiğini doğrulayarak, ithalatın karbon fiyatının yerli üretimin karbon fiyatına eşdeğer olmasını ve AB'nin iklim hedeflerinin baltalanmamasını sağlayacaktır. CBAM, DTÖ kurallarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.
CBAM yönetmeliği,

*16 Mayıs 2023 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasının ertesi günü resmen yürürlüğe girdi. CBAM'ın kendisi, 1 Ekim 2023'te geçiş aşamasında uygulamaya girecek ve ithalatçılar için ilk raporlama dönemi 31 Ocak 2024'te sona erecek.

*CBAM mallarının AB ithalatçılarından istenen raporlama yükümlülükleri ve bilgilerin yanı sıra CBAM mallarının üretim sürecinde salınan gömülü emisyonların hesaplanması için geçici metodoloji, 17 Ağustos 2023 tarihinde Komisyon tarafından kabul edilen bir Uygulama Tüzüğünde daha da belirtilmiştir