SMR'ler Aracılığıyla Avrupa'da Düşük Karbonlu Elektriğin Desteklenmesi

Cefic, Küçük Modüler Reaktörlerin (SMR) Potansiyelini En Üst Düzeye Çıkarmak İçin Politika Önerileri Sunuyor ve Bu Konuda Liderlik Rolü Üstleniyor.

31.5.2024

Nükleer enerjinin Avrupa'nın iklim hedeflerine ulaşmasında oynayabileceği rol, Avrupa Komisyonu Net-Sıfır Sanayi Yasası'nda vurgulanmıştır ve büyük miktarlarda düşük karbonlu elektrik sağlamak için ortaya çıkan bir nükleer teknoloji Küçük Modüler Reaktörler (SMR'ler) olarak bilinmektedir. Bunlar, düşük karbonlu elektrik ve ısı üretmek üzere sanayi tesislerinde veya bu tesislerin yakınında kurulabilen kompakt, modüler nükleer enerji santralleridir.


SMR'ler, kimya gibi enerji yoğun ve düşük karbonlu enerjinin bol ve maliyet açısından rekabetçi kaynaklarına erişimine giderek daha fazla bağımlı hale gelen bir endüstri için özellikle umut vaat etmektedir.


Dün Cefic, AB Komisyonu'nun SMR'lere ilişkin Endüstriyel İttifakının bir parçası olarak Avrupa Komisyonu'nun endüstriyel uygulamalara ilişkin Teknik Çalışma Grubu Başkanı seçildi. Bu vesileyle Cefic, biri kimya endüstrisinde SMR kullanımının potansiyelini inceleyen, diğeri ise SMR'ler için kritik öneme sahip koşulları özetleyen ve ilgili politika tavsiyelerinde bulunan iki çalışma belgesi yayınladı.


“Avrupa'nın iklim hedeflerini karşılamamıza yardımcı olacak çözümleri hızla bulmamız şarttır ve sektörümüz kendini gerçek potansiyele sahip olan çözümleri araştırmaya ve teşvik etmeye adamıştır. SMR'ler, emisyonların azaltılmasına ve CO2 maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olurken istikrarlı ve düşük maliyetli enerji kaynakları sunarak ihtiyacımız olan çözümlerden biri olabilir. Avrupa Komisyonu'nun endüstriyel uygulamalara ilişkin Teknik Çalışma Grubu'na sektörümüzün uzmanlığını ve politika önerilerini sunarak liderlik etmekten gurur duyuyoruz.”


-Nicola Rega, İcra Direktörü, İklim Değişikliği ve Enerji


Kimya Endüstrisinde SMR kullanım potansiyeli üzerine çalışma raporu

Endüstriyel SMR Uygulamalarının Kolaylaştırılmasına İlişkin Cefic Görüşleri 


KAYNAK