‘’Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi’’ hakkında

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü (SGK) tarafından 22.09.2023 tarihli Genel bir Yazı yayınlanmıştır.

25.09.2023

Genel Yazı ile EYT’li olarak tekrar çalışmaya başlayan sigortalılara uygulanan 5 puanlık destek ile ilgili yaşanan tereddütler hakkında açıklama yapılmıştır. Genel Yazının tam metnine BURADAN erişebilirsiniz.


Buna göre;

·      7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile EYT’li olarak bilinen emekli olanların en son çalıştıkları özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanmasına imkan sağlandığı,

·      Söz konusu sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi beş puanlık prim indiriminin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar ise 14.04.2023 tarihli ve 2023/19 sayılı Genelge ile açıklandığı,

·      Söz konusu prim teşvikinin getiriliş amacının 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 95 inci madde uyarınca 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olanlardan ilgili mevzuatı uyarınca yaş şartına bakılmaksızın yaşlılık aylığı bağlanması sebebiyle ortaya çıkabilecek istihdam kaybının önüne geçmek olduğunun açıkça ifade edildiği, söz konusu sigorta prim teşvikinin kapsamının aynı maddenin birinci fıkrası uyarınca yaşlılık aylığı bağlananlar ile sınırlı olduğu, 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayıp ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartını tamamladıktan sonra yaşlılık aylığı bağlanmış olanların mezkur teşvikten yararlandırılmalarına imkan bulunmadığı,

·      Buna göre, indirim kapsamında bildirilen sigortalıya 5510 sayılı Kanun’un geçici 95 inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmamış olması halinde, bu indirimden yararlanılamayacağı gibi bu sigortalı için yersiz yararlanılan indirim tutarları 5510 sayılı Kanun’un 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edileceği, açıklanmıştır.

Ø Bu nedenle sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutara ilişkin destekten sadece EYT kapsamında emekli olan çalışanların yararlandırılması gerekmekte olup, aksi durumda cezai işlem ile karşılaşılabileceğinden söz konusu işlemlerin/bildirimlerin kontrolünü rica ederiz. 

Saygılarımızla,

 

Bilgi kaynağının iletişim bilgileri:

Av. Fatih M. Küçükbay-Tel: 0212 248 05 00 PBX-email: fatih@kanuniavukatlik.com>