Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Seti

Kimya Endüstrisi Beklenen Düzeye Nasıl Ulaşacak? Cefic, Sürdürülebilir Kalkınma Göstergelerinin İlk Setini Sunuyor

9.5.2022

İklim Tarafsızlığı, Kimyasallar Güvenliği, Tasarımla güvenilirlik ve sürdürülebilirlik, Döngüsel Ekonomi, İklim Değişikliği ve Enerji, Sürdürülebilirlik

Kimya endüstrisi kendini yeşil, döngüsel ve dijital bir Avrupa'ya katkıda bulunmaya adamıştır. Bu hedefler, BM Küresel Gündem 2030'da belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG'ler) ulaşmak için de kritik öneme sahiptir. Sektörümüzün sürdürülebilirlik performansı hakkında daha fazla şeffaflık, doğru hızda geçiş yaptığımızdan emin olmak için çok önemlidir. Yine de veri olmadan sektörün ilerlemesini ölçmek mümkün değil.

Bunu akılda tutarak, Cefic, endüstrinin sürdürülebilirlik performansını dört alanda ölçmek için bir ilk gösterge seti oluşturdu, onlar da şunlardır: düşük karbonlu bir ekonomi yaratmak, kaynakları korumak, döngüsel bir ekonomiye doğru ilerlemek ve insanları ve gezegeni önemsemek. Bu göstergeler, gelecekteki performans için bir ölçüt oluşturabilecek kaliteli verileri toplamak için oluşturulmuştur.

Çalışma, 2020'de Cefic'in hâlihazırda mevcut olan uygun Sürdürülebilir Kalkınma Göstergelerini (SDI'ler) incelemesiyle başladı. Eurostat ve Avrupa Çevre Ajansı, diğerlerinin yanı sıra ilgili veri kaynakları olduklarını kanıtladı. Sonraki adım, hangilerinin kimya endüstrisi tarafından kullanıma uygun olduğunu belirlemekti. Bu liste daha sonra verilerin mevcudiyetine ve ek göstergelerin tanımlanmasına dayalı olarak 2023'e kadar devam edecek bir süreç olarak daha da rafine edildi.

Şu anda Avrupa düzeyinde verileri eksik olan MVA'lara ilişkin verileri topladığımız ve derlediğimiz bir pilot raporlama projesine başladık. Çabalarımızı veri ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirdiğimizden emin olmak için AB politika yapıcılarıyla ilişki kurmaya açığız. Her yıl, bulgularımızı SDI’larla ilgili web sayfamıza, ekleyeceğiz ve bunları Cefic'in yıllık Rakamlarla Gerçekler raporumuza entegre edeceğiz.

Kaynak: Cefic; How does the chemical industry measure up? Cefic presents its first set of sustainable development indicators - cefic.org