Sürdürülebilir Karbona Erişim: Kimya Sektörünün Dönüşümü İçin Kilit Bir Etken

Sürdürülebilir bir karbon kullanılabilirliği stratejisi, Avrupa kimya endüstrisinin iklim-nötr ve döngüsel bir ekonomide uzun vadeli rekabet gücünü korumak için çok önemlidir.

17.04.2024

İklim nötrlüğü ve döngüselliğe yönelik yöntemlere bakarken, kimya sektörünün kendine has bir özelliği vardır: karbon, süreçlerimizin çoğunun merkezinde yer almaktadır ve almaya devam edecektir. Toplumun kullandığı çoğu üründe olduğu gibi, birçok kimyasalın da temel bir unsurudur. Dolayısıyla bugün Çek, Hollanda, Fransa ve İrlanda Hükümetleri tarafından önerildiği gibi kimya sektörüne yönelik bir Avrupa Sürdürülebilir Karbon Politikası Paketi, kimya sektöründe etkin karbon yönetimine yönelik önemli bir adım olacaktır. Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu 2024 (WCEF2024) esnasında sunulan ortak bildiri, sürdürülebilir karbon hammaddelerinin üretimini ve kullanımını teşvik eden kapsayıcı bir Avrupa politika çerçevesi çağrısında bulunuyor.


Cefic Genel Direktörü Marco Mensink, Neste Yenilenebilir Ürünler Başkan Yardımcısı Katja Wodjereck ile birlikte katıldığı bir panelde, kimya endüstrisinin Avrupa'nın sürdürülebilir karbon kaynaklarının kullanımını teşvik etmesine verdiği desteği paylaştı.


"Sektör bu girişime büyük bir ilgiyle bakıyor. Kimyasal ürünlerin üretiminde sürdürülebilir karbon kullanımının ödüllendirilmesi kilit bir unsur olacaktır" şeklinde yorumladı Marco Mensink.


Çevre Bakanı Vivianne Heijnen, kimya endüstrisinin döngüsel ekonomiye önemli bir destekçi ve temel ürünler için bileşen tedarikçisi olarak rolünü vurgularken, paketin önemine de dikkat çekti. Avrupa'daki kimyasal değer zincirlerinin bozulmasının ekonomi genelinde dalgalanma etkileri yaratabileceğini belirtti.


Açıklama, AB'nin İklim Eyleminden sorumlu Komisyon Üyesi Wopke Hoekstra'ya teslim edildi. Hoekstra'ya göre bu girişim, iklim değişikliğiyle mücadelenin aciliyeti, iklim politikasının rekabetçilik gündemi ve adil geçiş ile uyumlu hale getirilmesindeki rolü ve bir sonraki Komisyon gündemi öncesinde sivil toplum kökenli olması gibi nedenlerle önem taşımaktadır.


Karbon bulunabilirliğinin sağlanması, pazar oluşturulması, tutarlı bir AB politika çerçevesi ve devlet yardımı çerçevelerinin gözden geçirilmesi


Ortak bildiri, fosilden sürdürülebilir karbon hammaddelerine geçiş için, sürdürülebilir bir karbon bulunabilirliği stratejisi de dahil olmak üzere kapsamlı bir Avrupa politika çerçevesi çağrısında bulunuyor. Açıklamaya göre bu, Avrupa kimya endüstrisinin iklim-nötr ve döngüsel bir ekonomide uzun vadeli rekabet gücünün sürdürülmesi için çok önemlidir ve hammaddeden son kullanıcı ürünlerine kadar uzanmaktadır.


Açıklamadaki kilit öneriler arasında sürdürülebilir karbon kaynaklarından üretilen kimyasallar için pazar yaratılması, sürdürülebilir karbonla ilgili projelerin finansmanı için devlet yardımı çerçevelerinin gözden geçirilmesi yer alıyor. Açıklama, sürdürülebilir karbon bulunabilirliği stratejisini savunmakta ve iklim ve ürün politikaları ile politika tutarlılığı ve uyumluluğu yaratarak sektör için düzenleyici yükün sınırlandırılması çağrısında bulunmaktadır.


Geçiş sürecinin yönlendirilmesi


Cefic'e göre, kimya endüstrisi için bir Avrupa Sürdürülebilir Karbon Politikası Paketi, Kimya Endüstrisi için Geçiş Yolu ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu daha geniş bir Avrupa Endüstriyel Mutabakatı içinde yer almalıdır. AB'nin hammadde güvenliğinin arttırılması, atık yönetimi altyapısının genişletilmesi ve sürdürülebilir ürünler için finansal faydalar sağlayan özel yatırımların teşvik edilmesi elzemdir.


Biyokütlenin dengeli kullanımı, kimyasal geri dönüşüm için destekleyici bir politika çerçevesi ve atık sektörünün AB ETS'ye (Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Programı) entegre edilmesi sürdürülebilir bir geçişi daha da mümkün kılacaktır. Ayrıca, atık için uyumlaştırılmış bir AB pazarının oluşturulması, geri dönüşüm kapasitesini optimize ederek çevresel etkiyi azaltacaktır.


Mensink sözlerine şöyle devam etti: "Destekleyici bir çerçeve, sürdürülebilir karbondan üretilen ürünlere talep olmasını sağlamalı ve sektöre yatırım yapılmasını sağlayacak primi yaratmalıdır."


İnisiyatifin Arka Planı


Hollanda hükümeti, "Sürdürülebilir Karbonun Önemi" konulu bir hükümet mektubunun yayımlanmasıyla sürdürülebilir karbonun benimsenmesini teşvik etmek amacıyla 2023 yılında bir girişim başlattı ve ardından Cefic'in de dahil olduğu birkaç tur kamu danışmasını gerçekleştirdi.


Sürdürülebilir Karbon Politika Paketi hakkındaki ortak açıklamayı buradan okuyabilirsiniz.