Tam Döngü: Sektörümüzün Sürdürülebilirlik Performansını Ölçmek

Cefic'in Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri (SDI'ler), gelecekteki performans için bir ölçüt oluşturabilecek kaliteli verileri toplamak için oluşturulmuştur.

9.3.2023

Kimya endüstrisi, iklim açısından nötr bir Avrupa'da güvenli, kaynak açısından verimli ve döngüsel bir ekonomiye geçiş yapma hırsına sahiptir. Bu, AB Yeşil Mutabakatı'nın temel hedefleriyle uyumludur ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG'ler) ulaşmak için çok önemlidir. Yine de, sektörün sürdürülebilir geçişteki ilerlemesini nasıl izleyeceğiz?


Cefic'in Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri (SDI'ler) burada devreye giriyor. Bu göstergeler, gelecekteki performans için bir ölçüt oluşturabilecek kaliteli verileri toplamak için oluşturulmuştur. İlk olarak, endüstrinin dört temel alandaki faaliyetleri hakkında veri toplamaya başladık: düşük karbonlu bir ekonomi yaratmak, kaynakları korumak, döngüsel bir ekonomiye geçmek ve insanları ve gezegeni önemsemek. 2023'te başka bir yerleşik gösterge daha ekledik: ekonomik refah ve rekabet edebilirlik, çünkü bu alandaki faaliyetler aynı zamanda sağlıklı bir iş ortamı yaratarak, yeni işler yaratarak ve araştırma ve yenilikçiliğe yatırım yaparak genel sürdürülebilirlik gündemine katkıda bulunuyor.


Cefic, sektörümüzün sürdürülebilirlik ilerlemesindeki şeffaflığı artırmak ve doğru hızda ilerleyip ilerlemediğimizi belirlemek amacıyla 2020 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri projesini başlattı. 2022'den beri bulgularımızı raporlamak ve bunları Cefic'in yıllık Gerçekler ve Rakamlar raporuna entegre etmek yıllık bir uygulama haline geldi.


SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİYLE İLGİLİ CEFIC SAYFASINI BURADAN ULAŞIN


Kaynak: Cefic