Tasarım Gereği Güvenli ve Sürdürülebilir Kavramı

Tasarım Gereği Güvenli ve Sürdürülebilir Kimya Endüstrine Yön Veren bir Fırsattır.

21.6.2022

Tasarım gereği Güvenli ve Sürdürülebilir, Sürdürülebilirlik için Kimyasallar Stratejisi, Araştırma ve İnovasyon, Sürdürülebilirlik

"Tasarım gereği güvenli ve sürdürülebilir" (TgGS) kavramının neler getirebileceğine dair beklentiler yüksektir. 8 Haziran 2022'de Helsinki Kimyasallar Forumu'nda Avrupa Komisyonu Endüstriyel Dönüşüm Birimi Başkanı Jürgen Tiedje, "Yönlendirme inovasyonunu, endişe verici maddelerin üretimini ve kullanımını ikame etmeyi veya en aza indirmeyi, iklim ve çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmeyi ve araştırma ve inovasyon süreçleri boyunca değişimi mümkün kılmayı birleştiriyor" dedi.

ChemSec Direktör Yardımcısı Frida Hök, TgGS'yi endüstrilere çalışmaları için yön veren bir olasılık olarak görüyor. "Bu bir sopadan ziyade bir havuç. Şirketlere bir etiket veya sertifika sağlayarak, şirketleri SSbD'yi uygulamaya teşvik edebiliriz" dedi.

Cefic'in Sürdürülebilirlik Direktörü Ann Dierckx, TGSS konseptinin AB Yeşil Anlaşma hedeflerine ulaşma yolculuğunu gerçekten hızlandırabileceğini kabul ediyor. "Sürdürülebilirlik için Kimyasallar Stratejisi (CSS) ve TgGS çerçevesi ve kriterleri inovasyona rehberlik edecek ve yönlendirecektir. Endüstrinin alternatiflere nerede ihtiyacımız olduğunu belirlemesine yardımcı olacak" dedi.

Başarılı bir TgGS çerçevesi için koşullar

Kriterlerin belirlenmesinin öneminden bahseden Ann Dierckx, "Tasarımcılardan [Güvenli ve Sürdürülebilir Kimyasalların] tasarım yapmaları için ne beklendiğini bilmemiz gerekiyor" dedi. "TgGS'ye geçiş yapmak için, sadece kimya endüstrisine odaklanmakla kalmayıp tüm değer zincirini göz önünde bulundurmalıyız" diye ekledi Alman Federal Çevre Ajansı Sürdürülebilir Kimya Bilim Görevlisi Christopher Blum. "Kriterlerin ürün seviyesine ulaşması gerekiyor ve ürünler de sürdürülebilir bir şekilde kullanılmalı" diye ekledi.

AB Yeşil Anlaşması ve Sürdürülebilirlik için Kimyasallar Stratejisi, Avrupa'nın küresel sürdürülebilirlik öncüsü olmasına yardımcı olacak. Hala ihtiyaç duyulan şey, tahmine dayalı bir çerçeve, ortak Ar-Ge dili ve araçları ve TgGS ürünlerini veya mallarını piyasaya sürmek için teşviklerdir. Lowell Üniversitesi ve Yeşil Kimya ve Ticaret Konseyi Profesörü ve İcra Direktörü Joel Tickner, "Avrupalı şirketleri dezavantajlı duruma düşürmemek için uluslararası işbirliğine de güçlü bir ihtiyaç var" dedi.

Sürdürülebilirlik kriterlerinin uygulanması

Dierckx, "Günümüzün düzenleyici gerekliliklerinin ötesine geçmek için yenilikler yapıyoruz" dedi. "Neredeyse on yıldır, portföy sürdürülebilirliğini değerlendirmek için bir metodoloji uygulanmakta ve inovasyon süreci yönlendirilmektedir. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) altındaki bir grup kimyasal üreticisi, yakın zamanda Yeşil Anlaşma yönlerini de dahil etmeyi ve entegre etmeyi kabul etti.

TgGS çerçevesinin geliştirilmesindeki sonraki adımlar, Komisyon Önerileri, üçüncü bir TgGS Çalıştayı, TgGS çerçevesini iyileştirmek için bir geri bildirim döngüsü, Ortak Araştırma Merkezi'nin vaka çalışmaları üzerindeki çalışmaları ve çerçevenin daha fazla test edilmesinin yanı sıra araçların geliştirilmesidir.

Kaynak: Cefic; Safe and Sustainable-by-Design is an opportunity that gives the chemical industry direction - cefic.org