Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Yayımlanacaktır

17.6.2022

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları oluşturulması için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nu yetkilendiren kanun değişikliğini Haziran 2022 tarih ve 31856 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlandı.

4 Haziran 2022 tarih ve 31856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle anılan kanunun 88’inci maddesinde:

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, belirlediği işletmeler ve kuruluşlar için uygulamada birliği ve sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirlemeye ve yayımlamaya yetkilidir. Belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kanunla kurulan kurum ve kurullar, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olmak şartıyla kendi alanları için geçerli olacak standartlarla ilgili olarak ayrıntıya ilişkin düzenlemeler yapabilir.” fıkrası eklenerek Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının belirlenmesinde yetkili kılınmıştır.

* Kamu Gözetim kurumuna bu yetkinin verilmesi ile ilgili kanun metnine bu linkten erişebilirsiniz (madde 9) .

* Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayımlanan Duyuru metnine bu linkten erişebilirsiniz.

**Bu kapsamda hazırlanan TKSD Bilgi Notuna buradan ulaşabilirsiniz.