Türkiye Ulusal Enerji Planı 2020-2035 Dönemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2020-2035 dönemini kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı'nı yayımladı

17.01.2023

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2020-2035 dönemini kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı'nı yayımladı


***Türkiye Ulusal Enerji Planı: “Yenilenebilir kaynakların payı yüzde 64,7’ye yükselecek”


Raporun hazırlık aşamasında nüfus, ekonomik gelişim, yakıt fiyatları gibi temel göstergeler dikkate alınarak sanayi, mesken, hizmetler, tarım ve ulaştırma sektörlerinde enerji talebini oluşturan sektörel aktiviteler tahmin edilmiştir.

 

Bu Çalışma; Temel Göstergeler, Sektörel Aktivite, Politika Tercihleri, Net-Sıfır Emisyon Kısıtı Dikkate alınarak elde edilen sonuçlar (önemli sonuçlar) ve 2035-2053 dönemi öngörüleri olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır.

 

Çalışmanın eklerinde, özet tablolara ve Türkiye Ulusal Enerji Planının hazırlanmasında kullanılan Türkiye Enerji Modelinin ayrıntılarına yer verilmiştir.

 

Özet Bilgi:

Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışması 6446 sayılı Elektrik piyasası Kanunu’nun Arz Güvenliği başlıklı 20. Maddesi ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu Ek Madde 2 gereğince hazırlanmış olup çalışma ufku ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi esas alınarak 2035 yılına kadar olan dönemi kapsamaktadır.

 

Bakanlık tarafından yayımlanan plandaki senaryoya göre,

Birincil enerji tüketimi 205,3 Mtep (milyon ton eşdeğer petrole),

Elektrik tüketimi 510,4 TWh (Teravatsaate) ulaşacak.

Elektrik enerjisinin nihai enerji tüketimi içindeki payı yüzde 24,9’a yükselirken,

Enerji yoğunluğu yüzde 35,3 azalacak.

Elektrik kurulu gücü

o  Toplamda 189,7 GW’a (gigavat),

o  Güneş enerjisi 52,9 GW’a (gigavat),

o  Rüzgâr enerjisi 29,6 GW’a (gigavat) ve

o  Nükleer enerjisi 7,2 GW’a (gigavat) çıkacak.

 

Devreye alınması öngörülen kapasite ise 96,9 GW (gigavat) olarak hesaplanıyor.

v Elektrik üretiminde kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 34,2’ye, yenilenebilir enerji kaynaklarının yüzde 54,7’ye,

v Elektrik kurulu gücünde kesintili kaynaklarının payı yüzde 43,5’e, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 64,7’ye yükselecek.

 

Esneklik gereksiniminin karşılanabilmesi için,

Batarya kapasitesi yüzde 7,5 GW’a (gigavat) (2 saat dolum süresi),

elektrolizör kapasitesi 5 GW’a (gigavat) ve

Talep tarafı katılımı 1,7 GW’a (gigavat) ulaşacak.


** Türkiye Ulusal Enerji Planına buradan erişebilirsiniz.