Uluslararası Standartlar Örgütü, ISO 59004’ü yayımladı (30 Mayıs 2024)

ISO 59000 standartlarının bir parçasını oluşturan ISO59004, döngüsel ekonomiye geçişi teşvik etmeyi amaçlıyor

24.06.2024

Değerli Üyelerimiz;

Uluslararası Standartlar Örgütü, ISO 59004’ü yayımladı.

ISO 59000 standartlarının bir parçasını oluşturan ISO59004, döngüsel ekonomiye geçişi teşvik etmeyi amaçlıyor.


ISO 59004 Nedir?

ISO 59004, döngüsel ekonomiye geçişi teşvik etmek için özel olarak tasarlanmış ISO 59000 standart ailesinin bir parçasıdır. Bu standart, her tür kuruluş için geçerli olan kapsamlı rehberlik sağlar. Temel terimleri ve kavramları tanımlamayı, döngüsel bir ekonomi vizyonunun ana hatlarını çizmeyi, temel ilkeleri açıklamayı ve sürdürülebilirliğe yönelik eyleme geçirilebilir adımlar için pratik rehberlik sunmayı içerir. Standart, kaynakların döngüsel kullanımına geçişi kolaylaştırarak kuruluşların Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 2030'a katkıda bulunmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

 

ISO 59004 neden önemlidir?

Çıkarma, üretim, kullanım ve bertaraf ile karakterize edilen küresel ekonominin doğrusal modeli, kaynakların tükenmesi, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı dahil olmak üzere önemli çevresel zorluklara yol açmıştır. ISO 59004, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve yenilenmesini vurgulayan döngüsel bir ekonomi modelini savunarak bu sorunları ele almaktadır. Kuruluşlar bu standardı benimseyerek şunları yapabilir:

 

  • Daha sürdürülebilir ve iddialı çözümler sunun.
  • Paydaşlarla ilişkileri geliştirin.
  • Gönüllü ve yasal yükümlülüklerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.
  • İklim değişikliğinin azaltılmasına ve adaptasyonuna katkıda bulunmak.
  • Kaynak kıtlığına ve diğer çevresel, sosyal ve ekonomik risklere karşı dayanıklılığı artırın.

 

ISO 59004'e bağlılık, kuruluşların ekosistemlerin kalitesini ve dayanıklılığını sağlarken toplum içinde daha fazla değer yaratmasını ve paylaşmasını sağlar ve sonuçta sürdürülebilir bir geleceği destekler.

 

Faydaları

  • Sürdürülebilir kaynak yönetimi
  • Gelişmiş paydaş ilişkileri
  • Çevre düzenlemelerine daha iyi uyum
  • İklim değişikliğinin azaltılmasına katkı
  • Artan organizasyonel dayanıklılık

 

Bu standart aşağıdakilere katkıda bulunur:

 

İklim nötrlüğüne ulaşmak: Sera gazı emisyonları / azaltımı; Karbon nötr ve net sıfır emisyon;

 İklim eylemini yönetişim ve yönetime entegre edin: İklim kurumsal yönetişimi;

ISO 59004’ün tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

ISO 59004:2024(en), Circular economy — Vocabulary, principles and guidance for implementation

https://www.iso.org/standard/80648.html?utm_source=linkedin&utm_medium=organic_social&utm_campaign=circular-stds-launch