Yeni Araştırmaya Göre Döngüsel Ekonomi Hedeflerine Ulaşmak İçin Kimyasal Geri Dönüşüm Teknolojileri Gerekiyor

Yeni bir araştırmaya göre, Avrupa'nın plastik geri dönüşüm oranı düşük ve döngüselliği artırmak için yeni teknolojiler ve stratejiler şart.

17.5.2023

Yeni Araştırmaya Göre Döngüsel Ekonomi Hedeflerine Ulaşmak İçin Kimyasal Geri Dönüşüm Teknolojileri Gerekiyor


Kimyasal Geri Dönüşüm, Sürdürülebilirlik


Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) ile Gent ve Maastricht Üniversitelerinden bazı araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, Avrupa'nın plastik geri dönüşüm oranı düşük ve döngüselliği arttırmak için yeni teknoloji ve stratejilere ihtiyaç var. Araştırmaya göre, mekanik geri dönüşümde daha fazla yenilikle birlikte kimyasal geri dönüşüm teknolojilerinin de plastik döngüselliğinin artırılmasına katkıda bulunması bekleniyor.  


"Kimyasal geri dönüşüm Avrupa'da plastik atık geri dönüşümüne ne kadar katkıda bulunabilir?" başlıklı çalışmanın yazarlarından Profesör Steven De Meester, "Niceliksel hedeflere ve niteliksel bir döngüsel ekonomiye ulaşmak için diğer sistemik görüşlerin yanı sıra daha gelişmiş geri dönüşüm teknolojilerine ihtiyacımız var" dedi. Malzeme akış analizi modellemesi kullanılarak yapılan bir değerlendirme".

Avrupa'da mevcut kullanım ömrü sonu geri dönüşüm oranı %18 civarındadır ve bu oran büyük ölçüde mekanik geri dönüşümden kaynaklanmaktadır. Çalışma, kimyasal ve solvent bazlı geri dönüşüm teknolojilerinin, mekanik geri dönüşümde daha fazla iyileştirme ile birlikte, 2030 yılına kadar % 80'e varan bir genel kullanım ömrü sonu geri dönüşüm oranına (yakıtlar hariç plastik ve kimyasallara) yol açabileceğini ve kimyasal geri dönüşümün, iyileştirilmiş mekanik geri dönüşümle rekabet etmek yerine tamamlayıcı hale gelebileceğini öne sürmektedir. Bulgular ayrıca "kayıp plastiğin", yani üretilen ancak şu anda istatistiklerde hesaba katılmayan plastik atığın, gelecek senaryolarından birinde ele alındığında, yakalanması ve işlenmesinin geri dönüştürülmüş plastik üretimini önemli ölçüde artırabileceğini ve bazı sektörlerde geri dönüştürülmüş içerik hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olabileceğini göstermektedir. 


Birincil kaynaklara eşit kalitede kaynak sağlamak için geri dönüşümün kalitesi dikkate alınmalıdır. Bu sadece verim ve ayak izi gibi hususları değil, aynı zamanda malzeme özellikleri ve ikame potansiyelini de içerir. De Meester, "Kalite, malzemelerin döngüsel ekonomiye uygun olması ve geniş bir uygulama yelpazesinde birincil kaynakları ikame edebilmesi gerektiği anlamına geliyor" dedi. 


ÇALIŞMAYI INDIRIN

"KİMYASAL GERİ DÖNÜŞÜM AVRUPA'DA PLASTİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜMÜNE NE KADAR KATKIDA BULUNABİLİR? MALZEME AKIŞ ANALİZİ MODELLEMESİ KULLANILARAK BİR DEĞERLENDİRME"


Kimyasal Geri Dönüşüm Teknolojilerinin Ölçeklendirilmesi

Kimya endüstrisi, Avrupa'da ve dünya çapında farklı kimyasal geri dönüşüm teknolojilerini kapsayan ticari ölçekte büyük yatırımları şimdiden

duyurmuştur


Bununla birlikte, bu teknolojilerin ölçeklendirilmesinin önündeki ana engellerden biri, plastiklerin geri dönüştürülmüş içeriğinin hesaplanmasına yönelik yöntem konusundaki belirsizliktir. Net bir kütle dengesi yöntemi bu zorluğun üstesinden gelmenin anahtarıdır. Kütle dengesi, sürece ne konulursa sonunda onun çıktığına dair yüksek düzeyde güven veren, iyi bilinen ve yaygın olarak kullanılan "gözetim zinciri" modellerinden biridir. Fairtrade kakao ve kahve gibi diğer sektörlerde halihazırda başarıyla uygulanmaktadır. 


Mekanik geri dönüşümü tamamlayıcı bir çözüm olarak kimyasal geri dönüşümü destekleyen AB kuralları, bu teknolojilere yatırım çekmek ve AB'nin daha fazla geri dönüştürülmüş içerik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için gereklidir. 


JRC ve Gent Üniversitesi araştırmacılarının bulguları, politika yapıcılar tarafından ulaşılabilir geri dönüştürülmüş içerik hedeflerine yönelik önerileri desteklemek ve hangi geri dönüşüm teknolojilerinin bu hedeflere ulaşmada rol oynayabileceğini belirlemek için de kullanılmalıdır.


Geri dönüştürülmüş içerik hedefleri, Avrupa'nın tek pazarının gücünden yararlanarak geri dönüştürülmüş içerik alımını teşvik edebilir.


Sonuç olarak, döngüsel ekonomi hedeflerine ulaşmak için ana akım teknolojiler tek başına yeterli olmayacaktır ve daha geniş bir atık hammadde türünden başlayarak birincil kaynaklara eşit kalitede kaynaklar sağlamak için gelişmiş geri dönüşüm teknolojileri gereklidir.


İngilizce link: https://cefic.org/media-corner/newsroom/chemical-recycling-technologies-needed-to-achieve-circular-economy-goals-new-study-says/


ÇALIŞMAYI INDIRIN

"KİMYASAL GERİ DÖNÜŞÜM AVRUPA'DA PLASTİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜMÜNE NE KADAR KATKIDA BULUNABİLİR? MALZEME AKIŞ ANALİZİ MODELLEMESİ KULLANILARAK BİR DEĞERLENDİRME"


Kaynak: Cefic