Yeşil Kimya Eğitim Kampı: Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratmak İçin Becerilerin Geliştirilmesi

Sürdürülebilir bir geleceğe sadece onu tarif ederek ve tanımlayarak ulaşamayız! Onu icat edecek becerileri geliştirmeliyiz

12.05.2023

Cefic, 12 Mayıs 2023 tarihinde ''Yeşil Kimya Eğitim Kampı: Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratmak İçin Becerilerin Geliştirilmesi'' konulu makale yayınlamıştır.

Makale hakkında kısa bilgi:

John Warner ve Paul T. Anastas tarafından 1998 yılında geliştirilen Yeşil Kimyanın On İki İlkesi, tehlikeli maddelerin kullanımını ve üretimini azaltan veya ortadan kaldıran kimyasal ürünlerin ve süreçlerin tasarlanması için bir çerçeve görevi görmektedir. Bir kimyasal ürünün yaşam döngüsü boyunca geçerli olan bu ilkeler atık önleme, enerji verimliliği ve daha güvenli kimyasallar ve ürün tasarımını içermektedir.

Yeşil Kimyanın 12 İlkesi:

Yeşil kimya hakkında bilgi edinmek ve malzeme, ürün, süreç ve sistemleri tasarlamak veya iyileştirmek için bir çerçeve sağlar

1.    İsrafı Önleyin

2.    Atom Ekonomisi

3.    Daha az tehlikeli kimyasal sentezler

4.    Daha güvenli kimyasallar Tasarlayın

5.    Güvenli Çözücüler ve Yardımcılar

6.    Enerji Verimliliği için Tasarım

7.    Yenilenebilir Hammaddelerin Kullanımı

8.    Türevleri Azaltın

9.    Kataliz (Stokiyometrik ile karşılaştırıldığında) Catalysis

10. Bozulma için Tasarlayın

11. Kirliliğin önlenmesi için gerçek zamanlı analiz

12. Kazaların önlenmesi için doğası gereği daha güvenli kimya

 Yeşil Kimya Tanımı:

Tasarım, Tehlikeli maddelerin kullanımını ve üretimini azaltan veya ortadan kaldıran kimyasal/ürün ve süreçlerin geliştirilmesi ve uygulanması.

·         Yeşil Kimya, doğanın kimya yaptığı gibi kimya yapmaktır- çevrede kalıcı olmayan yenilenebilir, biyolojik olarak parçalanabilir malzemeler kullanmak.

·         Yeşil Kimya, verimliliği artırmak ve reaksiyonları düşük veya ortam sıcaklıklarında gerçekleştirmek için kataliz ve biyokataliz kullanır.

·         Yeşil Kimya, kanıtlanmış bir sistem yaklaşımıdır.

·         Yeşil Kimya, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltır.

·         Yeşil Kimya, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için stratejik bir yol sunuyor.

 

Ekler:

1-Cefic Makale-Yesil Kimya-TR

2-the-12-principles-of-green-chemistry-pocket-guide-tr

3-process-mass-intensity-calculation-tool