İklim Değişikliği Uzmanlığı Yönetmeliği

İklim Değişikliği Uzmanlığı Yönetmeliği Yayımlandı

Bu Yönetmelik ile

İklim değişikliği uzman yardımcılarının 

*mesleğe alınmaları,

*yetiştirilmeleri,

*yeterlik sınavları,

*iklim değişikliği uzmanlığına atanmaları ile

*iklim değişikliği uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki, hak ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları belirlendi.


TKSD Bilgi Notu ve Yönetmelik Bilgilerinize Sunulur.