KİRLETİCİ SALIM VE TAŞIMA KAYDI YÖNETMELİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 4.12.2021 tarihli Resmi Gazete ‘de, çevrenin korunması ile yayılı kaynaklar ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salım ve taşıma kaydının oluşturulmasına yönelik usul ve esasları düzenleyen ''Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği'' yayımlanmıştır.


Bu Yönetmelik, Yönetmeliğin Ek-1’nde belirtilen faaliyetlerden herhangi birinin gerçekleştirildiği tesisleri kapsar.