2023 ICCA KPI Raporlama Döngüsü 2021 takvim yılına ait veriler için açılmıştır.

Değerli Üyelerimiz,

 

ICCA Responsible Care (Üçlü Sorumluluk) kapsamındaki KPI verilerinin listelendiği web sitesi 2023 ICCA KPI Raporlama Döngüsü 2021 takvim yılına ait veriler için açılmıştır.

 

***2021 takvim yılına ait Çevre, kaynak kullanımı, Taşımacılık, Sağlık ve Güvenlik kapsamındaki KPI verilerinizi ekteki ‘’PCRS-KPI-export-2021’’adlı Excel veri dosyasına, verileri gitiş yaparak 15 Mart 2023 mesai bitimine kadar bizimle paylaşmanızı rica ederiz.

 

Destek Kılavuz Dokümanlar;

** KPI Excel Verilerinizi tanımlayabilmenizde size destek olacak ‘’Performans Raporlama için ICCA Kılavuz dokümanı’’ nın 2023 revizyonu gerçekleştirilmiştir.


CCA Guidance for Reporting Performance-EN-2023


ICCA Guidance for Reporting Performance 2023-en-tr

 

** Proses Güvenliği Olaylarını izlemek, veri analizini kolaylaştırmak için tüm üye şirketlerimiz için ekteki ’ ICCA PS Event Tracker_2023-tr adlı dosya oluşturulmuştur. Bu dosya RCLG, üyelerin ve derneklerin kendi izleme sayfalarını geliştirmeye başlayabilecekleri (tercihe bağlı olarak ) bir izleme sayfası olarak geliştirilmiştir kullanabilirsiniz.

 

’ICCA PS Event Tracker_2023-EN


Saygılarımızla