Kimyasalların Yönetimi Konularında Bakanlıklara İletilen TKSD Resmi Yazıları

2022


4) TKSD RY 21.12.2022/277 14.12.2022/276 tarih ve sayılı resmi yazımızda düzeltme hakkında


3) TKSD RY 10.11.2022/269 Genelge ile teklif edilmesi beklenen KKDIK hükümlerine ilişkin TKSD/Cefic ortak görüşü

 

2) TKSD RY 1.8.2022/151 KKDIK Yönetmeliği çerçevesinde Tek Temsilci tarafından hazırlanan kayıt dosyasında Bölüm 1.7 Tedarikçiler bölümüne ithalatçıların belirtilmesinin zorunlu olmasına karşı TKSD'nin alternatif süreç yönetimi önerisi hakkında 


1) TKSD RY 28.6.2022/147 Kimyasalların Risk Değerlendirmesi ve Kontrolü Şube Müdürlüğü'nün Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği'nden Güvenlik Bilgi Formları ile ilgili görüş ve öneri talebi