"MODEL" Ortak Kayıt Sözleşmesi

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması kapsamında "Lider" olarak kayıt yapacak firmalar ile "Ortak" olarak kayıt yaptıracak firmalar arasında veri erişim iznine yönelik imzalamaları gereken Ortak Kayıt Sözleşmesi KKDIK kapsamında kayıt yükümlülüğü olan firmalarımızın bilgisine ve kullanımına sunarız.


"MODEL" ORTAK KAYIT SÖZLEŞMESİ