IAM4EU Gündemde: Avrupa'nın Geleceği İçin Öncü İleri Malzemeler

Avrupa Komisyonu'nun en yeni kamu-özel sektör ortaklığı olan IAM4EU, gelişmiş malzemeleri inovasyonun ön saflarında konumlandırmak ve yeşil & dijital dönüşümünde Avrupa'nın endüstriyel sahnesini desteklemek için bir fırsattır.

25.03.2024

Avrupa Komisyonu, Ufuk Avrupa Programı (Horizon Europe) kapsamında 2025-2027 yılları için belirlenen en son Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) olan ve daha yaygın olarak IAM4EU olarak bilinen 'Avrupa için Yenilikçi İleri Malzemeler' adlı yeni bir girişim başlattı. IAM4EU, üretimden süreçlere ve döngüsellik ilkelerine kadar ileri malzeme inovasyonunun tüm boyutlarına odaklanacak. Kapsamı ve kamu sektörü ile özel sektörden uzmanların katılımı göz önüne alındığında, bu girişim Avrupa'nın yeşil ve dijital dönüşümünü desteklemede önemli bir adım olarak görülüyor.


Cefic kısa bir süre önce IAM4EU'nun Horizon Europe'a dahil edilmesinin stratejik öneminin yanı sıra PPP'lere daha güçlü bir şekilde odaklanılması çağrısında bulunmuştu, şimdi bu gelişmeleri Avrupa Komisyonu'nun Endüstriyel Liderlik için İleri Malzemeler Stratejisinin başarısını temin etmek üzere doğru yönde atılmış bir adım olarak nitelendiriyoruz.

 

Cefic İnovasyon İcra Direktörü Dr. Daniel Witthaut, "IAM4EU sadece bir ortaklık değil, ileri malzemelerin geleceğine öncülük etmeye yönelik net bir taahhüttür. Bu girişim, yeşil ve dijital dönüşümün zorluklarının üstesinden gelmek için kamu ve özel sektörün uzmanlığını bir araya getirme konusunda önemli bir adımdır" dedi.


Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları (PPP'ler), hem kamu sektörünün hem de özel sektörün uzmanlıklarını, kaynaklarını ve inovatif kabiliyetlerini bir araya getirerek teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında çığır açan atılımlar için temel teşkil etmektedir.


IRISS projesinde olduğu gibi Horizon Europe'un kümeleri arasında ileri malzeme araştırmalarında işbirliğini teşvik etmek IAM4EU için stratejik bir hamle olacaktır. AMI2030 ve 2DMI, 2D Malzemeler Girişimi, IAM4EU'nun arkasındaki kavramsal oluşumlardır. Bu kolektif çabalar, Avrupa'da malzeme araştırmalarını ve yenilikçiliği ilerletmeye adanmıştır.


IAM4EU, PPP'lerin endüstriyel değer zincirleri boyunca araştırma ve yeniliği teşvik etmedeki kilit rolünü kabul ederek, gelişmiş malzemeleri yeniliğin ön saflarına yerleştirmek ve yeşil ve dijital dönüşümünde Avrupa'nın endüstriyel ortamını desteklemek için bir fırsattır.


Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Arka plan bilgileri

Avrupa Komisyonu tarafından 2023 yazında kısa listeye alınan PPP tekliflerinden doğan IAM4EU, Horizon Europe'un "Dijital, Sanayi ve Uzay" kümesi altında yer almaktadır. Bu stratejik uyum, endüstriyel dönüşüm ve teknolojik ilerlemenin şekillendirilmesinde ileri malzemelerin önemini vurgulamaktadır. Avrupa Komisyonu'nun 'Endüstriyel Liderlik için İleri Malzemeler' girişimini içeren 2024 Çalışma Programı ile de uyumludur. Komisyon güvenli, sürdürülebilir ve döngüsel ileri malzemelerin geliştirilmesini hızlandırmak için Üye Devletlerle işbirliği yapmayı planlamaktadır.

 

KAYNAK