PROSES EMNİYETİ

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Proses Emniyeti Grubu; Proses Emniyeti mevzuatı konularında çalışma yapmak üzere kurulmuştur.

Üyelerimizin konusunda uzman çalışanları periyodik olarak yapılan toplantılara ilgili mevzuat ve uygulamalara yönelik görüş alışverişlerinde bulunmakta, gerektiğinde birlikte hareket ederek Bakanlık görüşleri oluşturmaktadır.

İyi uygulamaları görmek üzere grup üyeleri tesis ziyaretleri organize ederek yerinde doğru uygulamalar ile ilgili grubun diğer üyelerini bilgilendirmektedir.

Kocaeli Sanayi Odası 4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi Bilgilendirme hk.

Kocaeli Sanayi Odası 4. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi” Kocaeli Sanayi Odası koordinatörlüğü ve Chem Media/Artkim Group organizasyonu ile 12-13 Eylül 2023 tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.

11.09.2023

Detaylı İncele

3. PROSES EMNİYETİ SEMPOZYUMU

Kocaeli Sanayi Odası

Kocaeli Sanayi Odası 3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde Bilişim Vadisi'nde düzenlenecektir.

07/24/2020 06:00:00

Detaylı İncele

MEVZUATLAR

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

2020-08-15 06:00:00Z

Detaylı İncele

TEBLİĞ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Büyük Endüstriyel Kazalarla ilgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dökümanı Tebliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

2020-06-30 06:00:00Z

Detaylı İncele

TEBLİĞ

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

2019-04-19 06:00:00Z

Detaylı İncele

YÖNETMELİK

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre & Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

2019-03-12 03:00:00Z

Detaylı İncele

Rehber ve Destekleyici Dökümanlar