ÇEVRE

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Çevre İhtisas Grubu; Çevre mevzuatları konularında çalışma yapmak üzere kurulmuştur.

Üyelerimizin konusunda uzman çalışanları periyodik olarak yapılan toplantılara ilgili mevzuat ve uygulamalara yönelik görüş alışverişlerinde bulunmakta, gerektiğinde birlikte hareket ederek Bakanlık görüşleri oluşturmaktadır.

İyi Uygulamaları görmek üzere grup üyeleri tesis ziyaretleri organize ederek yerinde doğru uygulamalar ile ilgili grubun diğer üyelerini bilgilendirmektedir.

HABERLER

KİRLETİCİ SALIM VE TAŞIMA KAYDI YÖNETMELİĞİ

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliğine ilişkin TKSD Bilgi Notu

4 Şubat 2022

Detaylı İncele

AMBALAJLAR İÇİN DEPOZİTO SİSTEMİ UYGULAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 29/06/2020 tarihinde, geri kazanım katılım payına ilişkin yönetmeliğin uygulanmasına dair usul ve esaslarda değişiklik yapılmıştır.

29 Haziran 2020

Detaylı İncele

MEVZUATLAR

KİRLETİCİ SALIM VE TAŞIMA KAYDI YÖNETMELİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İlklim Değişikliği Bakanlığı

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yayınlanmıştır.

04.02.2022

Detaylı İncele

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

2019-12-31 06:00:00Z

Detaylı İncele

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

2019-12-21 06:00:00Z

Detaylı İncele

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sıfır Atık Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

2019-07-12 06:00:00Z

Detaylı İncele

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

2017-12-27 03:00:00Z

Detaylı İncele