Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Çevre İhtisas Grubu; Çevre mevzuatları konularında çalışma yapmak üzere kurulmuştur.

Üyelerimizin konusunda uzman çalışanları periyodik olarak yapılan toplantılara ilgili mevzuat ve uygulamalara yönelik görüş alışverişlerinde bulunmakta, gerektiğinde birlikte hareket ederek Bakanlık görüşleri oluşturmaktadır.

İyi Uygulamaları görmek üzere grup üyeleri tesis ziyaretleri organize ederek yerinde doğru uygulamalar ile ilgili grubun diğer üyelerini bilgilendirmektedir.

Cefic'in Beyaz Kitabı Yayınlandı: İklim-Nötr ve Rekabetçi Bir Avrupa İçin İnovasyondan Yararlanmaya Yönelik Bir Yol Haritası

Cefic'in Beyaz Kitabında belirtilen önkoşulları yerine getirerek AB, inovasyonun Avrupa'nın çift ikiz geçişinin ardındaki itici güç olmaya devam etmesini sağlayabilir.

8.2.2024

Detaylı İncele

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

10/4/2023 tarihli ve 32159 sayılı Resmî Gazete' de 7451 No.lu "Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlandı

10.04.2023

Detaylı İncele

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2023/1) yayımlandı

2023 yılı için; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

29.12.2022

Detaylı İncele

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde değişiklik

ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.01.2023

Detaylı İncele

Atık Ön İşlem Ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik değişikliği

Atık Ön İşlem Ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Kasım 2022

05.12.2022

Detaylı İncele

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

05.12.2022

Detaylı İncele

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmenliği

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmenliği 30 Kasım 2022 tarihinde resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi

05.12.2022

Detaylı İncele

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 01.11.2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı

28.11.2022

Detaylı İncele

Endüstriyel Emisyonlar Direktifi İzin Sürelerini Nasıl Hızlandırabilir?

Endüstriyel Emisyonlar Direktifi İzin Sürelerini Nasıl Hızlandırabilir, Yeniliği Destekleyebilir ve Avrupa'da Sanayi Rekabetçiliğini Nasıl Koruyabilir?

4.10.2022

Detaylı İncele

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde (18.08.2022) değişiklik yaptı.

16.09.2022

Detaylı İncele

ÇED Yönetmeliği Revizyonu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik esasları düzenleyen yönetmelik 29.07.2022 tarihinde revize edildi.

4.8.2022

Detaylı İncele

Çevre Mevzuatı Değişiklikleri Haziran 2022

Haziran ayında gerçekleşen Çevre Mevzuatı kapsamındaki değişiklikler ve bu değişiklikler kapsamındaki TKSD Detay Bilgi Notu

30.6.2022

Detaylı İncele

Çevre kanununda değişiklik

Çevre Kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun yayımland

16.6.2022

Detaylı İncele

AB Endüstriyel Emisyon Direktifi Güncellemesi

Cefic'in, Avrupa Komisyonunun Endüstriyel Emisyon Direktifini Güncelleme ve Modernize Etme Önerisine İlişkin Açıklaması

05.04.2022

Detaylı İncele

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Taslağı Görüş Talebi

“Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Taslağı” Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından görüşe açılmıştır.

26.4.2022

Detaylı İncele

Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesisleri Lisans Uygulama Rehberi

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından; ''Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesisleri Lisans Uygulama Rehberi'' yayımlanmıştır

25.4.2022

Detaylı İncele

Kirletici Salım Ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği Bilgilendirme Ve Duyuru Metni

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından; ''Kirletici Salım Ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği Bilgilendirme Ve Duyuru Metni'' yayımlanmıştır.

13.4.2022

Detaylı İncele

Çevre Etiketi (Deterjan Ürünleri)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Deterjan (Çamaşır, Bulaşık Makinesi) Ürünlerine Çevre Etiketi Verilmesine Dair Kriterler Yayınlandı

14.04.2022

Detaylı İncele

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliğine ilişkin TKSD Bilgi Notu

4.2.2022

Detaylı İncele

MEVZUATLAR

İklim Değişikliği Uzmanlığı Yönetmeliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

İklim Değişikliği Uzmanlığı Yönetmeliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından 27.08.2022 tarihinde yayımlandı.

27.08.2022

Detaylı İncele

KİRLETİCİ SALIM VE TAŞIMA KAYDI YÖNETMELİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İlklim Değişikliği Bakanlığı

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yayınlanmıştır.

04.02.2022

Detaylı İncele

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

2019-12-31 06:00:00Z

Detaylı İncele

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

2019-12-21 06:00:00Z

Detaylı İncele

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sıfır Atık Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

2019-07-12 06:00:00Z

Detaylı İncele

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

2017-12-27 03:00:00Z

Detaylı İncele

Rehber ve Destekleyici Dökümanlar