ÇEVRE

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Çevre İhtisas Grubu; Çevre mevzuatları konularında çalışma yapmak üzere kurulmuştur.

Üyelerimizin konusunda uzman çalışanları periyodik olarak yapılan toplantılara ilgili mevzuat ve uygulamalara yönelik görüş alışverişlerinde bulunmakta, gerektiğinde birlikte hareket ederek Bakanlık görüşleri oluşturmaktadır.

İyi Uygulamaları görmek üzere grup üyeleri tesis ziyaretleri organize ederek yerinde doğru uygulamalar ile ilgili grubun diğer üyelerini bilgilendirmektedir.

HABERLER

ÇED Yönetmeliği Revizyonu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik esasları düzenleyen yönetmelik 29.07.2022 tarihinde revize edildi.

4.8.2022

Detaylı İncele

Çevre Mevzuatı Değişiklikleri Haziran 2022

Haziran ayında gerçekleşen Çevre Mevzuatı kapsamındaki değişiklikler ve bu değişiklikler kapsamındaki TKSD Detay Bilgi Notu

30.6.2022

Detaylı İncele

Çevre kanununda değişiklik

Çevre Kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun yayımland

16.6.2022

Detaylı İncele

AB Endüstriyel Emisyon Direktifi Güncellemesi

Cefic'in, Avrupa Komisyonunun Endüstriyel Emisyon Direktifini Güncelleme ve Modernize Etme Önerisine İlişkin Açıklaması

05.04.2022

Detaylı İncele

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Taslağı Görüş Talebi

“Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Taslağı” Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından görüşe açılmıştır.

26.4.2022

Detaylı İncele

Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesisleri Lisans Uygulama Rehberi

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından; ''Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesisleri Lisans Uygulama Rehberi'' yayımlanmıştır

25.4.2022

Detaylı İncele

Kirletici Salım Ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği Bilgilendirme Ve Duyuru Metni

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından; ''Kirletici Salım Ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği Bilgilendirme Ve Duyuru Metni'' yayımlanmıştır.

13.4.2022

Detaylı İncele

Çevre Etiketi (Deterjan Ürünleri)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Deterjan (Çamaşır, Bulaşık Makinesi) Ürünlerine Çevre Etiketi Verilmesine Dair Kriterler Yayınlandı

14.04.2022

Detaylı İncele

Kirletici Salı ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliğine ilişkin TKSD Bilgi Notu

4 Şubat 2022

Detaylı İncele

Ambalajlar için Depozito Sistemi Uygulaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 29/06/2020 tarihinde, geri kazanım katılım payına ilişkin yönetmeliğin uygulanmasına dair usul ve esaslarda değişiklik yapılmıştır.

29 Haziran 2020

Detaylı İncele

MEVZUATLAR

KİRLETİCİ SALIM VE TAŞIMA KAYDI YÖNETMELİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İlklim Değişikliği Bakanlığı

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yayınlanmıştır.

04.02.2022

Detaylı İncele

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

2019-12-31 06:00:00Z

Detaylı İncele

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

2019-12-21 06:00:00Z

Detaylı İncele

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sıfır Atık Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

2019-07-12 06:00:00Z

Detaylı İncele

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

2017-12-27 03:00:00Z

Detaylı İncele