ENERJİ & İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

ENERJİ & İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER YAKIN ZAMANDA GİRİLECEKTİR.

Cefic'in 2040 İklim Hedefine İlişkin Açıklaması

Kimya endüstrisi gibi enerji yoğun endüstrilerin endüstriyel rekabet gücünü yeniden kazanmasına ve 2040 iklim hedefine ulaşmak için gerekli bir unsur olarak adeta bir "sanayi devrimi" yaratmaya tüm odağımızı veriyoruz.

6.2.2024

Detaylı İncele

Cefic, Yeni İklim Değişikliği ve Enerji İcra Direktörünü açıkladı

Nicola Rega, Cefic'in yeni İklim Değişikliği ve Enerji İcra Direktörü olarak atandı. Nicola, 1 Nisan 2023 itibarıyla Charles-Henri Robert'ın yerini alacak.

16.3.2023

Detaylı İncele

Cefic'in AB'nin Elektrik Piyasası Tasarımını İyileştirmeye Yönelik Açıklaması

Avrupa Kimya Endüstrisinin Avrupa Komisyonu'nun AB'nin Elektrik Piyasası Tasarımına Yönelik Önerisine İlişkin Açıklaması

14.3.2023

Detaylı İncele

2022 Yılı Enerji Tüketim Bildirimleri

Enerji Verimliliği Mevzuatı Kapsamında 2022 Yılı Enerji Tüketim Bildirimlerine İlişkin Duyuru

17.01.2023

Detaylı İncele

Türkiye Ulusal Enerji Planı 2020-2035 Dönemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2020-2035 dönemini kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı'nı yayımladı

17.01.2023

Detaylı İncele

Cefic ve WindEurope Elektrik Piyasası Tasarımının Yaklaşan İncelemesine İlişkin Ortak Açıklama

WindEurope ve Cefic, yaklaşmakta olan Elektrik Piyasası Reformu için temel öncelikleri belirliyor.

7.12.2022

Detaylı İncele

30 Eylül 2022 Olağanüstü Enerji Konseyi Öncesinde Cefic Bildirisi

Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi, 30 Eylül 2022'deki olağanüstü enerji konseyi öncesinde bildirisini yayınladı

3.10.2022

Detaylı İncele

AB Enerji Krizi Üzerine Cefic Bildiri

Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi'nin AB Enerji Krizine İlişkin Açıklaması

13.09.2022

Detaylı İncele

Cefic Gaz ve Elektrik Fiyatları Konusunda AB'nin Acil Eylem Çağrısı Cefic Ortak Mektubu

Avrupa Kimya Endüstri Konseyi'nin Gaz ve Elektrik Fiyatları Konusunda AB'nin Acil Eylem Çağrısı Cefic Ortak Mektubu'nu okuyabilirsiniz.

6.9.2022

Detaylı İncele

Gaz Kısıtlamasına İlişkin AB Yönergelerine İlişkin Cefic Bildiri

Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi, Komisyonun gaz kısıntısına yönelik yönergeleriyle anlaşmaya vardığını açıkladı

20.7.2022

Detaylı İncele

Cefic, Hidrojen Pazarı İçin Endüstriler Birliğine Katıldı

Cefic, Hidrojen Piyasası İçin Pragmatik Bir Düzenleyici Çerçeve Çağrısında Bulunan Endüstriler İttifakına Katıldı

15.7.2022

Detaylı İncele

İklim Şurası Sonuç Bildirgesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Şubat ayında Konya'da gerçekleştirilen İklim Şurası'nda, 7 komisyonda iklim değişikliğiyle mücadelede 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda alınan 217 karar açıklandı

28.6.2022

Detaylı İncele

İklim Değişikliği Başkanlığı

İklim Değişikliği Başkanlığı'nın görev ve yetkileri belirlendi

24.6.2022

Detaylı İncele

REPowerEU Eylem Planının Yayımlanmasına İlişki Cefic Bildirisi

Avrupa Kimya Endüstri Konseyi Cefic, REPowerEU Eylem Planının Yayımlanmasına İlişkin görüşünü yayımlamıştır.

18.5.2022

Detaylı İncele

AB Komisyonu Gaz Direktifi ve Gaz Yönetmeliği

Avrupa Kimya Endüstri Konseyi, kendisinin, Komisyonun Gaz Direktifi ve Gaz Yönetmeliğini değiştiren önerisi hakkındaki görüşlerini özetliyor

22.04.2022

Detaylı İncele

REPowerEU Eylem Planı

Avrupa Kimya Endüstrisi, Temiz Enerji Geçişini Hızlandırmak İçin REPowerEU Eylem Planını Tam Olarak Desteklemektedir

04.04.2022

Detaylı İncele

İklim Şurası 2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Şûrası’nı 21-25 Şubat tarihleri arasında Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde organize etti.

08.03.2022

Detaylı İncele

İklim Değişikliği Raporu

IPCC tarafından 2021 iklim değişikliği raporu yayınlandı.

11.8.2021

Detaylı İncele

MEVZUATLAR

REHBER VE DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR