EKONOMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER YAKIN ZAMANDA GİRİLECEKTİR.


İddialı bir FP10 için Ortak Bildiri

Cefic, 90'dan fazla kilit Avrupa kuruluşu ile birlikte, Avrupa'nın küresel inovasyon yarışındaki konumunu güvence altına almak ve refah içinde, sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için kamu ve özel Ar-Ge&I uzmanlığından yararlanarak FP10'un tasarlanmasında AB Kurumları ile işbirliği yapmaya hazırdır.

05.07.2024

Detaylı İncele

Haziran Verilerini İçeren Cefic AB27 Kimyasallar Aylık Raporu Yayınlandı (Temmuz 2024)

Cefic Ekonomik İşler Müdürü Dr. Moncef HADHRI tarafından hazırlanan Kimyasallar Aylık Raporu bilgilerinize sunulmuştur.

05.07.2024

Detaylı İncele

Mayıs Verilerini İçeren Cefic AB27 Kimyasallar Aylık Raporu Yayınlandı (Haziran 2024)

Cefic Ekonomik İşler Müdürü Dr. Moncef HADHRI tarafından hazırlanan Kimyasallar Aylık Raporu bilgilerinize sunulmuştur.

06.06.2024

Detaylı İncele

Rekabet Edebilirlik Konseyi Hakkında Cefic Açıklaması: Sektörün Çağrıları Duyuldu Ancak Acil Takip Gerekiyor

Yeni politika döneminde sanayi politikası gündemini belirlemek üzere, AB Konseyi ilerlemeyi izlemeli ve rekabet edebilirlik gündemi konusunda düzenli olarak toplanmalıdır.

27.05.2024

Detaylı İncele

Nisan Verilerini İçeren Cefic AB27 Kimyasallar Aylık Raporu Yayınlandı (Mayıs 2024)

Cefic Ekonomik İşler Müdürü Dr. Moncef HADHRI tarafından hazırlanan Kimyasallar Aylık Raporu bilgilerinize sunulmuştur.

10.05.2024

Detaylı İncele

Avrupa'nın Geleceği Sanayi ile İnşa Ediliyor

Cefic, acil ve kararlı bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğine tamamen katılmakta ve Avrupa'nın sanayi politikasını oluşturmak üzere paydaşlarla birlikte çalışmaya açık olunmasını takdir etmektedir.

19.04.2024

Detaylı İncele

AB27 Kimya Sektörleri-Ticaret Analizi (2023)

Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi, CEFIC, AB27 Kimya Sektörleri-Ticaret Analizi'ni paylaştı.

15.04.2024

Detaylı İncele

AB27 Kimya Ticareti Aylık Bilgilendirme Nisan 2024

Cefic Ekonomik İşler Müdürü Dr. Moncef HADHRI tarafından hazırlanan Kimyasallar Aylık Raporu bilgilerinize sunulmuştur.

15.04.2024

Detaylı İncele

Cefic, Güçlendirilmiş Bir AB Tek Pazarı Çağrısında Bulunarak 25 AB Derneğine Katıldı

Tek Pazar engellerinin kaldırılması, şirketlerin gereksiz maliyetleri azaltmasına ve sermayelerini inovasyona yönlendirmelerine olanak tanıyacak ve bu da daha sağlıklı bir ikiz geçişe yol açacaktır.

13.2.2024

Detaylı İncele

Cefic, AB-Mercosur Ticaret Müzakerelerinin Hızla Sonuçlandırılması Çağrısında Bulunarak 22 AB Derneğine Katıldı

Avrupalı karar mercilerine, küresel pazardaki rekabet güçlerini arttırma potansiyelini göz önünde bulundurarak AB-Mercosur (Güney Amerika Ortak Pazarı) müzakerelerini sonuçlandırmaları çağrısında bulunuyoruz.

15.1.2024

Detaylı İncele

AB27 Kimya Ticareti Aylık Bilgilendirme Şubat 2024

Cefic Ekonomik İşler Müdürü Dr. Moncef HADHRI tarafından hazırlanan Kimyasallar Aylık Bilgilendirme Raporunu bilgilerinize sunulmuştur.

4.3.2023

Detaylı İncele

AB27 Kimya Ticareti Aylık Bilgilendirme Aralık 2023

Cefic Ekonomik İşler Müdürü Dr. Moncef HADHRI tarafından hazırlanan Kimyasallar Aylık Bilgilendirme Raporunu bilgilerinize sunulmuştur.

26.12.2023

Detaylı İncele

AB27 Kimya Ticareti Aylık Bilgilendirme Kasım 2023

Cefic Ekonomik İşler Müdürü Dr. Moncef HADHRI tarafından hazırlanan Kimyasallar Aylık Bilgilendirme Raporunu bilgilerinize sunulmuştur.

8.12.2023

Detaylı İncele

AB27 Kimya Ticareti Aylık Bilgilendirme Ağustos 2023

Cefic Ekonomik İşler Müdürü Dr. Moncef HADHRI tarafından hazırlanan Kimyasallar Aylık Bilgilendirme Raporunu bilgilerinize sunulmuştur.

11.9.2023

Detaylı İncele

AB Kimya Ticareti Aylık Bilgilendirme Mayıs 2023

Cefic Ekonomik İşler Direktörü Dr. Moncef HADHRI tarafından hazırlanan Kimyasallar Aylık Bilgilendirme Raporunu bilgilerinize sunulmuştur.

7.7.2023

Detaylı İncele

AB27 Kimya Ticareti Aylık Bilgilendirme Nisan 2023

Cefic Ekonomik İşler Direktörü Dr. Moncef HADHRI tarafından hazırlanan Kimyasallar Aylık Bilgilendirme Raporunu bilgilerinize sunulmuştur.

30.5.2023

Detaylı İncele

AB27 Kimya Ticareti Aylık Bilgilendirme Mart 2023

Cefic Ekonomik İşler Direktörü Dr. Moncef HADHRI tarafından hazırlanan Kimyasallar Aylık Bilgilendirme Raporunu bilgilerinize sunulmuştur.

28.4.2023

Detaylı İncele

Birinci 2023 Cefic Kimyasal Trend Raporu

Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi, 2023'ün ilk kimyasal trendler raporunu yayınladı

6.2.2023

Detaylı İncele

AB27 Kimya Ticareti Aylık Bilgilendirme Ocak 2023

Cefic Ekonomik İşler Direktörü Dr. Moncef HADHRI tarafından hazırlanan Kimyasallar Aylık Bilgilendirme Raporunu bilgilerinize sunulmuştur.

6.1.2023

Detaylı İncele

MEVZUATLAR