SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


Cefic Kritik İlaçlar İttifakına Katıldı: Avrupa'da Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir İlaç Endüstrisi Aracılığıyla Stratejik Özerklik

Cefic, ince kimyasallar sektöründen gelen zorlukları paylaşarak ve Avrupa ilaç tedarik zincirlerinde dayanıklılığı yeniden inşa etmek için en uygun eylemleri belirleyerek kritik ilaçlarla ilgili kırılganlıkları ele almak amacıyla Kritik İlaçlar İttifakını desteklemektedir.

29.04.2024

Detaylı İncele

Sürdürülebilir Karbona Erişim: Kimya Sektörünün Dönüşümü İçin Kilit Bir Etken

Sürdürülebilir bir karbon kullanılabilirliği stratejisi, Avrupa kimya endüstrisinin iklim-nötr ve döngüsel bir ekonomide uzun vadeli rekabet gücünü korumak için çok önemlidir.

17.04.2024

Detaylı İncele

IEF-Karbon piyasalarının geçiş sürecindeki rolü-Mart 2024

IEF-Karbon piyasalarının geçiş sürecindeki rolü-Mart 2024

Uluslararası Enerji Forumu (IEF) tarafından yayımlanan raporda net-sıfır ekonomiye geçiş sürecinde karbon piyasaları ile ilgili önemli tespitlere yer veriliyor

05.04.2024

Detaylı İncele

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın Kurumsal Raporlamaya Entegrasyonu Uygulama Rehberi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın Kurumsal Raporlamaya Entegrasyonu Uygulama Rehberi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın Kurumsal Raporlamaya Entegrasyonu Uygulama Rehberi Yayında

01.04.2024

Detaylı İncele

Türkiye’nin Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama Potansiyeli

Türkiye’nin Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama Potansiyeli

Kaynak, Çevre ve İklim Derneği’nin (REC) hazırladığı “Türkiye’nin Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama Potansiyeli” raporu 20 Mart 2024 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlik ile kamuoyuyla paylaşıldı.

01.04.2024

Detaylı İncele

IAM4EU Gündemde: Avrupa'nın Geleceği İçin Öncü İleri Malzemeler

Avrupa Komisyonu'nun en yeni kamu-özel sektör ortaklığı olan IAM4EU, gelişmiş malzemeleri inovasyonun ön saflarında konumlandırmak ve yeşil & dijital dönüşümünde Avrupa'nın endüstriyel sahnesini desteklemek için bir fırsattır.

25.03.2024

Detaylı İncele

Dönüşümün Alternatifi Yok: Katja Wodjereck'in Sürdürülebilir Kimya Endüstrisi Vizyonu

Sürdürülebilirliğin çok yönlü doğasını ele alan Wodjereck, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, sürdürülebilir malzemelerin bulunabilirliğinin sağlanması ve dönüşümün finansal yönlerinin ele alınmasını içeren kapsamlı bir yaklaşım çağrısında bulunmaktadır.

21.12.2023

Detaylı İncele

Rekabet Gücünü Geri Kazanmak ve Sürdürülebilirlik Hedeflerine Ulaşmak İçin Tam Entegre Bir Avrupa Sanayi Mutabakatı

Uyumlaştırılmış ve tam entegre bir Avrupa yaklaşımı, sektörün sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için kilit öneme sahiptir.

21.3.2024

Detaylı İncele

Cefic, Biyoteknoloji Girişimini Memnuniyetle Karşılayarak Gelecekteki AB Biyoteknoloji Yasası İçin Zemin Hazırladı

Cefic, Avrupa Komisyonu'nun biyoteknoloji ve biyo-üretimin Avrupa'nın rekabet gücünü ve inovasyon ortamını geliştirme potansiyelini tanımasını memnuniyetle karşılamaktadır.

20.3.2024

Detaylı İncele

2023 Cefic Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu

2023 Cefic Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu

Sürdürülebilirliğe Doğru Yükseliyoruz: Cefic 2023 Raporunu Açıkladı

9.10.2023

Detaylı İncele

Karbon Yakalama ve Kullanma Teknolojileri Hakkında Mektup

Karbon Yakalama ve Kullanma (CCU) AB Net Sıfır Sanayi Yasasında (NZIA) Stratejik Bir Net Sıfır Teknolojisi Olarak Tanınmalıdır

4.10.2023

Detaylı İncele

Döngüsel Ekonomi-Plastik kirliliğiyle mücadelede kilit bir teknoloji Kimyasal Geri Dönüşüm

Döngüsel Bir Ekonomiye Ulaşmak: Plastik Atıklarla Mücadelede Kimyasal Geri Dönüşümün Ayrılmaz Rolü

2.10.2023

Detaylı İncele

Biyoekonominin rolü

Biyoekonominin 2024 Sonrası Potansiyeli Nasıl Açığa Çıkarılır?

29.9.2023

Detaylı İncele

Portföy Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi v2.0

İşletme Portföylerinin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesinde Geleceğin Şekillendirilmesine Yardımcı Oluyor.

7.9.2023

Detaylı İncele

Düşük karbon projeleri

Düşük Karbon Teknolojileri Projeleri Haritası Büyümeye Devam Ediyor!

6.9.2023

Detaylı İncele

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (SKDM) ilişkin Tüzük (10 Mayıs 2023 Tarihli) Türkçeye çevrildi

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (SKDM) ilişkin Tüzük (10 Mayıs 2023 Tarihli) Türkçeye çevrildi

11.9.2023

Detaylı İncele

Net Sıfır Sanayi Yasası Hakkında Pozisyon Belgesi

Net Sıfır Sanayi Yasası iklim nötrlüğüne yönelik küresel rekabetin engelli yarışına hazır değil

5.9.2023

Detaylı İncele

Döngüsel PET ve Polyester

Yeni Çalışma, Avrupa'da Döngüsel Ekonomiyi Destekleyen PET ve Polyester İçin Tamamlayıcı Geri Dönüşüm Çözümlerinin Kayda Değer Faydalarını Vurguluyor

31.8.2023

Detaylı İncele

AB SKDM Sorular & Cevaplar Bilgi Dokümanı

Avrupa Komisyonu tarafından 14 Temmuz 2023 tarihinde CBAM Hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları hakkında bilgi, AB İnternet sitesinde yayınlanmıştır

24.8.2023

Detaylı İncele

AB SKDM Bilgi Notu

AB-CBAM Bilgi Notu

AB Tarafından 10 mayıs 2023 tarihinde Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Hakkında Bilgi Notu yayınlanmıştır.

24.8.2023

Detaylı İncele

SKDM hakkında Güncel Bilgiler

SKDM Hakkında Güncel Bilgileri, Bilgi Notunu, Sorular ve Cevapları içeren TKSD Bilgi Dokümanı

22.8.2023

Detaylı İncele

Cefic AYM Kapsamında Manifestosunu Yayınladı

Cefic 'İklim-Nötr ve Rekabetçi Bir Avrupa İçin Birlik Olalım' Manifestosunu Yayınladı

Cefic 'İklim-Nötr ve Rekabetçi Bir Avrupa İçin Birlik Olalım' Manifestosunu Yayınladı

18.7.2023

Detaylı İncele

Cefic Sürdürülebilirlik Laboratuvarı

Cefic Sürdürülebilirlik Laboratuvarı Üyelerin Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Direktifinin Gerekliliklerini Yerine Getirmesine Yardımcı Oluyor

30.06.2023

Detaylı İncele

AB Net-Sıfır Endüstri Yasası’’ bilgi Formu Mart 2023

AB Net-Sıfır Endüstri Yasası: AB’yi Temiz Teknoloji Endüstrilerinin evi haline getirmek bilgi Formu Mart 2023

18.7.2023

Detaylı İncele

''Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Potansiyel Etkisi" Raporu

İklim Değişikliği Başkanlığı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile ortaklaşa yürütülen "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Potansiyel Etkisi" isimli çalışma tamamlanmış olup raporun son hali bilgilerinize sunulmaktadır

16.6.2023

Detaylı İncele

Sürdürülebilirlik: Avrupa Yeşil Mutabakatı

Sürdürülebilir Yeşil iş zirvesinde ‘’Avrupa Yeşil Mutabakat’’ı hakkında güncel bilgiler

9.6.2023

Detaylı İncele

Yeni Araştırmaya Göre Döngüsel Ekonomi Hedeflerine Ulaşmak İçin Kimyasal Geri Dönüşüm Teknolojileri Gerekiyor

Yeni bir araştırmaya göre, Avrupa'nın plastik geri dönüşüm oranı düşük ve döngüselliği artırmak için yeni teknolojiler ve stratejiler şart.

17.5.2023

Detaylı İncele

Yeşil Kimya Eğitim Kampı: Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratmak İçin Becerilerin Geliştirilmesi

Sürdürülebilir bir geleceğe sadece onu tarif ederek ve tanımlayarak ulaşamayız! Onu icat edecek becerileri geliştirmeliyiz

12.05.2023

Detaylı İncele

Avrupa Kimya Endüstrisinde Sürdürülebilirlik için Dijital Teknolojiler

Yeni Rapor Kimya Sektöründe Darboğazların Aşılması ve Dijitalleşmenin Tüm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması İçin Bir Plan Sunuyor.

5.5.2023

Detaylı İncele

Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu 2022 Yılı Faaliyet Raporu

Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu 2022 Faaliyet Raporu

25.04.2023

Detaylı İncele

33 Avrupa Sanayi Birliği, AB'yi Plastiklerdeki Kimyasal Olarak Geri Dönüştürülmüş İçeriği Hesaplamaya Yönelik Kurallar Çıkarmaya Çağırıyor.

Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi (Cefic), Avrupa plastik değer zincirindeki önemli pazar sektörlerini temsil eden diğer 30 sektör derneğiyle birlikte, Avrupa Komisyonu'na, kütle dengesi yoluyla kimyasal olarak geri dönüştürülmüş içeriğin hesaplanmasına yönelik AB ile uyumlu bir kuralın 2023'te kabul edilmesi çağrısında bulunan ortak bir mektup yayınladı.

24.3.2023

Detaylı İncele

Cefic'in Endüstriyel Liderlik İçin İleri Malzemeler Stratejisine İlişkin Tutumu

Kimya endüstrisinin özellikle çift ikiz geçiş alanındaki inovasyon kapasitesi, yeni işlevlere sahip gelişmiş malzemelerin tasarlanmasında son derecede etkili olacaktır.

27.2.2024

Detaylı İncele

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS 1 ve TSRS 2) ilişkin karar resmî gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları, 29 Aralık 2023 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi

15.01.2024

Detaylı İncele

Döngüsel ekonomi kimya endüstrisine yeni fırsatlar sunuyor.

Rethink Global'in kurucusu Catherine Weetman, israf yerine değer yaratmak için sistemik değişiklikler çağrısında bulunuyor

22.3.2023

Detaylı İncele

Tam Döngü: Sektörümüzün Sürdürülebilirlik Performansını Ölçmek

Cefic'in Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri (SDI'ler), gelecekteki performans için bir ölçüt oluşturabilecek kaliteli verileri toplamak için oluşturulmuştur.

9.3.2023

Detaylı İncele

Cefic, Düşük Karbon Teknolojileri Projeleri Haritasını Açıkladı

Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi, Düşük Karbon Teknolojileri Proje Haritasını açıkladı

13.2.2023

Detaylı İncele

Cefic, 2022 Sürdürülebilirlik İlerleme Raporunu Açıkladı

Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi, kimya endüstrisinin sürdürülebilir bir geleceğe geçişini hızlandıran 2022 Sürdürülebilirlik İlerleme Raporunu sundu.

6.2.2023

Detaylı İncele

Kimya Sektöründe Emisyon Etkisinin Ölçülmesi: Ürün Karbon Ayak İzi Rehberi

30'dan fazla şirketi ve Cefic'in bir ortağını bir araya getiren küresel bir girişim olan Together for Sustainability (TfS), yakın zamanda “Kimya Endüstrisi için Ürün Karbon Ayak İzi Kılavuzu”nu yayınladı.

23.1.2023

Detaylı İncele

Avrupa ve Kimya Endüstrisi İçin Bir Sonraki Öncelik Su Yönetimi mi?

16.1.2023

Detaylı İncele

AB Taksonomisinin uygulamasına yönelik bir rehber

Avrupa Komisyonu, AB Taksonomisinin uygulamasına yönelik bir rehber yayımladı

11.01.2023

Detaylı İncele

Kimya Sektörü SDG Yol Haritası

Kimya Sektörü SDG Yol Haritası

WBCSD, ERM ile işbirliği içinde;

06.01.2023

Detaylı İncele

COP 27 ve Türkiye

COP 27 ve Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) 6 – 18 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 190 taraf ve gözlemci ülkeden 45 bin kişinin katılımıyla Mısır’ın Sharm El-Sheikh kentinde gerçekleştirildi.

16.12.2022

Detaylı İncele

Döngüselliği Gerçek Hale Getirmek İçin İyi İşleyen Bir İkincil Hammadde Piyasası, Uyumlu Sürdürülebilirlik Performans Kriterleri ve Uyumlaştırılmış Çabalar Gerekiyor.

Sürdürülebilir Ürünler için Ecodesign Yönetmeliği (ESPR), Avrupa'da sürdürülebilir ürünlerin geleceğini desteklemede büyük bir rol oynayabilir.

15.12.2022

Detaylı İncele

Plastik ve Kimyasal Üreticileri Umutlu Küresel Plastik Anlaşması Döngüselliği Hızlandırabilir, Atıkları Ortadan Kaldırabilir

Uluslararası Kimyasal Dernekleri Konseyi (ICCA) üyeleri, plastikler konusunda küresel bir anlaşma oluşturmakla görevli Uluslararası Müzakere Komitesi'nin (INC-1) ilk toplantısı için bu hafta Uruguay'ın Punta Del Este kentinde delegelerle bir araya geldi.

5.12.2022

Detaylı İncele

Net Sıfıra Giden Yolda: Emisyonları Önlemenin Yanında, Endüstrinin Karbon Giderimine Yatırım Yapması Gerekecek

2.12.2022

Detaylı İncele

Karbon Farkı Sözleşmeleri Avrupa'da inovasyonu gerçekten artırabilir mi

Karbon Farklı Sözleşmelerinde Sırada Ne Var Ve Avrupa'da İnovasyonu Gerçekten Artırabilir mi?

24.11.2022

Detaylı İncele

Biyo Bazlı, Biyobozunur ve Kompostlanabilir Plastikler Avrupa'nın “55'e Uygun” olmasına Yardımcı Olabilir

Biyo bazlı plastikler (BBP) ve biyolojik olarak parçalanabilen ve kompostlanabilir plastikler (BDCP), “55'e Uygunluk” ve iklim nötr ekonomi hedeflerinin yanı sıra sürdürülebilir karbon döngülerinin geri kazanılmasında kilit bir rol oynamaktadır,

13.10.2022

Detaylı İncele

AB Sürdürülebilir Karbon Döngüleri Aralık 2021 Bilgi Sayfası

AB Sürdürülebilir Karbon Döngüleri Aralık 2021 Bilgi Sayfası

Sürdürülebilir Karbon Döngüleri

10.10.2022

Detaylı İncele

AB CBAM (Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ) Gayrı Resmi Uzman Grubu Çağrısı Hakkında

AB CBAM Gayrı Resmi Uzman Grubu Çağrısı Hakkında

Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD) tarafından, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamındaki ürünler için gömülü emisyonların izlenmesi, raporlanması, ölçülmesi ve doğrulanmasına yönelik analitik yöntemler belirlenmesi konusunda Komisyon'a tavsiyelerde bulunulması ve uzmanlık sağlanmasını teminen gayrı resmi bir uzman grubu kurulacağı açıklanmıştır.

12.09.2022

Detaylı İncele

Cefic Başkanı Achema 2022'de (Kimyasal) Dünyaya İlham Veriyor

Cefic Başkanı Achema 2022'de (Kimyasal) Dünyaya İlham Veriyor

AB Yeşil Anlaşması, Sürdürülebilirlik

24.08.2022

Detaylı İncele

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Yayımlanacaktır

17.6.2022

Detaylı İncele

Bioçeşitlilik ve İş Stratejileri

Biyoçeşitlilik Konuları Kimya Endüstrisinin İş Stratejilerine Entegre Edilmelidir

23.5.2022

Detaylı İncele

Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Seti

Kimya Endüstrisi Beklenen Düzeye Nasıl Ulaşacak? Cefic, Sürdürülebilir Kalkınma Göstergelerinin İlk Setini Sunuyor

9.5.2022

Detaylı İncele

AB Emisyon Ticaret Sistemi İncelemesi

AB Komisyonu, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Geçiş Avrupa Yuvarlak Masası (ERCST) tarafından hazırlanan AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) Ön Analiz çalışması

9.3.2022

Detaylı İncele

Cefic CBAM (Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması) Görüşü

’Sınırda Karbon Ayarlama Mekanizması (CBAM) önerisinin kimyasallar için yükseltilmesi gerekiyor’’

09.02.2022

Detaylı İncele

Yeşil Mutabakat Eylem Planı

Yeşil Mutabakat Eylem Planı konulu 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16 Temmuz 2021 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

27.7.2021

Detaylı İncele

AB CBAM (Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması) Makale (ERCST)

AB Komisyonu, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Geçiş Avrupa Yuvarlak Masası (ERCST) tarafından hazırlanan AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) Ön Analiz çalışması

17.4.2021

Detaylı İncele

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

YOKSULLUĞA SON

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

AÇLIĞA SON

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

SAĞLIK VE KALİTELİ YAŞAM

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

NİTELİKLİ EĞİTİM

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

TEMİZ SU VE SANİTASYON

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

ERİŞİLEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLUMLAR

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

İKLİM EYLEMİ

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

SUDAKİ YAŞAM

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

KARAŞAL YAŞAM

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

BARIŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

Rehber ve Destekleyici Dökümanlar