AB Taksonomisinin uygulamasına yönelik bir rehber

AB Taksonomisinin uygulamasına yönelik bir rehber

Avrupa Komisyonu, AB Taksonomisinin uygulamasına yönelik bir rehber yayımladı

11.01.2023

Detaylı İncele

Kimya Sektörü SDG Yol Haritası

Kimya Sektörü SDG Yol Haritası

WBCSD, ERM ile işbirliği içinde;

06.01.2023

Detaylı İncele

COP 27 ve Türkiye

COP 27 ve Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) 6 – 18 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 190 taraf ve gözlemci ülkeden 45 bin kişinin katılımıyla Mısır’ın Sharm El-Sheikh kentinde gerçekleştirildi.

16.12.2022

Detaylı İncele

Döngüselliği Gerçek Hale Getirmek İçin İyi İşleyen Bir İkincil Hammadde Piyasası, Uyumlu Sürdürülebilirlik Performans Kriterleri ve Uyumlaştırılmış Çabalar Gerekiyor.

Sürdürülebilir Ürünler için Ecodesign Yönetmeliği (ESPR), Avrupa'da sürdürülebilir ürünlerin geleceğini desteklemede büyük bir rol oynayabilir.

15.12.2022

Detaylı İncele

Plastik ve Kimyasal Üreticileri Umutlu Küresel Plastik Anlaşması Döngüselliği Hızlandırabilir, Atıkları Ortadan Kaldırabilir

Uluslararası Kimyasal Dernekleri Konseyi (ICCA) üyeleri, plastikler konusunda küresel bir anlaşma oluşturmakla görevli Uluslararası Müzakere Komitesi'nin (INC-1) ilk toplantısı için bu hafta Uruguay'ın Punta Del Este kentinde delegelerle bir araya geldi.

5.12.2022

Detaylı İncele

Net Sıfıra Giden Yolda: Emisyonları Önlemenin Yanında, Endüstrinin Karbon Giderimine Yatırım Yapması Gerekecek

2.12.2022

Detaylı İncele

Karbon Farkı Sözleşmeleri Avrupa'da inovasyonu gerçekten artırabilir mi

Karbon Farklı Sözleşmelerinde Sırada Ne Var Ve Avrupa'da İnovasyonu Gerçekten Artırabilir mi?

24.11.2022

Detaylı İncele

Biyo Bazlı, Biyobozunur ve Kompostlanabilir Plastikler Avrupa'nın “55'e Uygun” olmasına Yardımcı Olabilir

Biyo bazlı plastikler (BBP) ve biyolojik olarak parçalanabilen ve kompostlanabilir plastikler (BDCP), “55'e Uygunluk” ve iklim nötr ekonomi hedeflerinin yanı sıra sürdürülebilir karbon döngülerinin geri kazanılmasında kilit bir rol oynamaktadır,

13.10.2022

Detaylı İncele

AB Sürdürülebilir Karbon Döngüleri Aralık 2021 Bilgi Sayfası

AB Sürdürülebilir Karbon Döngüleri Aralık 2021 Bilgi Sayfası

Sürdürülebilir Karbon Döngüleri

10.10.2022

Detaylı İncele

AB CBAM (Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ) Gayrı Resmi Uzman Grubu Çağrısı Hakkında

AB CBAM Gayrı Resmi Uzman Grubu Çağrısı Hakkında

Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (DG TAXUD) tarafından, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamındaki ürünler için gömülü emisyonların izlenmesi, raporlanması, ölçülmesi ve doğrulanmasına yönelik analitik yöntemler belirlenmesi konusunda Komisyon'a tavsiyelerde bulunulması ve uzmanlık sağlanmasını teminen gayrı resmi bir uzman grubu kurulacağı açıklanmıştır.

12.09.2022

Detaylı İncele

Cefic Başkanı Achema 2022'de (Kimyasal) Dünyaya İlham Veriyor

Cefic Başkanı Achema 2022'de (Kimyasal) Dünyaya İlham Veriyor

AB Yeşil Anlaşması, Sürdürülebilirlik

24.08.2022

Detaylı İncele

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Yayımlanacaktır

17.6.2022

Detaylı İncele

Bioçeşitlilik ve İş Stratejileri

Biyoçeşitlilik Konuları Kimya Endüstrisinin İş Stratejilerine Entegre Edilmelidir

23.5.2022

Detaylı İncele

Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Seti

Kimya Endüstrisi Beklenen Düzeye Nasıl Ulaşacak? Cefic, Sürdürülebilir Kalkınma Göstergelerinin İlk Setini Sunuyor

9.5.2022

Detaylı İncele

AB Emisyon Ticaret Sistemi İncelemesi

AB Komisyonu, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Geçiş Avrupa Yuvarlak Masası (ERCST) tarafından hazırlanan AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) Ön Analiz çalışması

9.3.2022

Detaylı İncele

Cefic CBAM (Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması) Görüşü

’Sınırda Karbon Ayarlama Mekanizması (CBAM) önerisinin kimyasallar için yükseltilmesi gerekiyor’’

09.02.2022

Detaylı İncele

Yeşil Mutabakat Eylem Planı

Yeşil Mutabakat Eylem Planı konulu 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16 Temmuz 2021 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

27.7.2021

Detaylı İncele

AB CBAM (Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması) Makale (ERCST)

AB Komisyonu, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Geçiş Avrupa Yuvarlak Masası (ERCST) tarafından hazırlanan AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) Ön Analiz çalışması

17.4.2021

Detaylı İncele

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

YOKSULLUĞA SON

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

AÇLIĞA SON

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

SAĞLIK VE KALİTELİ YAŞAM

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

NİTELİKLİ EĞİTİM

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

TEMİZ SU VE SANİTASYON

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

ERİŞİLEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLUMLAR

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

İKLİM EYLEMİ

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

SUDAKİ YAŞAM

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

KARAŞAL YAŞAM

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

BARIŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR

Birleşmiş Milletler Türkiye

Detaylı İncele

Rehber ve Destekleyici Dökümanlar